Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen gir en detaljert oversikt over innbetalinger og utbetalinger mellom to tidspunkter i en virksomhets regnskap. Den viser hvordan kapitalen er generert og brukt, essensielt for å evaluere likviditet og finansiell helse.

Kapitalbevegelser

Gjennom kontantstrømoppstillingen identifiseres kapitalbevegelser, inkludert operasjonelle, investeringsmessige og finansieringsrelaterte aktiviteter.

Likviditetsvurdering

Hovedformålet med kontantstrømoppstillingen er å hjelpe med vurderingen av virksomhetens likviditet, og den gir et klart bilde av om virksomheten kan møte kortsiktige forpliktelser.

Finansiell styring

Ledelsen bruker kontantstrømoppstillingen som et verktøy for finansiell styring, og den gir grunnlag for strategiske beslutninger knyttet til investeringer, drift og gjeldshåndtering.

Alternative begreper

Betegnelsen "kontantstrømoppstilling" brukes ofte synonymt med begreper som "kontantstrømanalyse" eller "cash flow statement" på engelsk. Disse refererer alle til den samme regnskapsmessige rapporten som belyser virksomhetens kontantbevegelser.