Kvittering

En kvittering, også kjent som bilag eller dokumentasjon, er et offisielt bevis på en gjennomført handel, utstedt av selgeren. Den tjener som dokumentasjon for både kjøperen og selgeren, og gir viktig informasjon som datoen for transaksjonen, solgte varer eller tjenester og selgerens identifikasjonsdetaljer.

Bruksområder og betydning:

Kvitteringen blir primært brukt ved umiddelbare oppgjør av handel, som ved kjøp i butikker. Den bekrefter transaksjonen i sanntid. I tilfeller der betalingen skal skje senere, trer fakturaen i stedet inn som betalingsdokument.

I forretningsregnskapet fungerer kvitteringen som en viktig del av dokumentasjonen. For selgere gir den en detaljert oversikt over salget, inkludert elementer som dato, solgte varer eller tjenester og selgerens identitet. For kjøpere utgjør kvitteringen bevis på gjennomført kjøp.

 

Krav til Gyldig Kvittering

For å sikre gyldigheten og overholdelse av regelverket, må selgere normalt benytte et godkjent kassesystem ved utstedelse av kvitteringer. Unntak gjelder for mindre omsetning eller ved bruk av kontantfaktura, en variant av kvittering som også inkluderer kundens navn.

De formelle kravene til innholdet i kvitteringen inkluderer vanligvis:

  1. Selgerens navn og organisasjonsnummer
  2. Beskrivelse av solgte varer eller tjenester
  3. Stedet for salg eller levering
  4. Prisen for transaksjonen
  5. Mva-beløp (hvis aktuelt)

 

I enkelte tilfeller kan det også være nødvendig å inkludere kjøperens navn, adresse eller organisasjonsnummer på kvitteringen, spesielt for å hindre misbruk av samme kvittering for skattefradrag.

For kjøp som involverer foretakets bankkort eller kjøp av varer for videresalg under 1000 kr inkludert mva, er disse spesifikke kravene imidlertid ikke påkrevd.