Merverdiavgiftsregisteret

Merverdiavgiftsregisteret er et offentlig register over bedrifter og virksomheter som er registrert for merverdiavgift (MVA).

Når en virksomhet omsetter varer eller tjenester over en viss grense, plikter den å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Dette gjør at virksomheten kan kreve fradrag for MVA på kjøp som er relatert til omsetningen og samtidig pålegges å beregne og innbetale MVA av salget til staten.

 

Hvorfor registrere seg i merverdiavgiftsregisteret?

  • Fradragsrett: Gir rett til å trekke fra inngående MVA på kjøp i virksomheten.
  • MVA-plikt: Forplikter virksomheten til å beregne MVA på omsetning og rapportere inn til skattemyndighetene.

 

Hvem skal registrere seg?

Omsetningsgrense: Virksomheter som omsetter varer eller tjenester for mer enn 50 000 NOK over en 12-måneders periode, må registrere seg.

Frivillig registrering: Noen virksomheter kan velge å registrere seg frivillig for å kunne kreve fradrag for MVA på sine kjøp, selv om omsetningen er under grensen.

 

Betydningen av merverdiavgiftsregisteret

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret er et viktig skritt for virksomheter som når omsetningsgrensen. Det sikrer at MVA håndteres i samsvar med norsk lov, og gir virksomheter muligheten til å håndtere MVA på en effektiv måte, både i forhold til innkreving ved salg og fradrag ved kjøp.