Periodisering

Periodisering innebærer å distribuere kostnader eller inntekter over tid for å tilordne dem til den korrekte måneden eller perioden i regnskapet.

For eksempel, la oss si du mottar en faktura for leie som dekker de neste seks månedene. Ved å anvende periodisering kan du fordele denne kostnaden jevnt over seks måneder i ditt regnskap, slik at det reflekterer realiteten i stedet for å fremstå som en betydelig engangskostnad for en enkelt måned.

Et annet scenario kan være at du sender en faktura like etter nyttår for en tjeneste eller vare levert i det foregående året. I dette tilfellet tillater periodisering deg å allokere inntekten til det riktige året, selv om fakturadatoen er i det påfølgende året.

Således representerer ikke periodisering i seg selv noen inntekt eller utgift; det er en metodikk for å strukturere disse postene på en måte som gir et mer nøyaktig bilde av økonomien.


Formålet med periodisering

Hovedformålet med periodisering er å sikre at regnskapet gir et nøyaktig og rettferdig bilde av virksomhetens økonomiske stilling. For eksempel, ved å periodisere en betydelig kostnad som oppstod i desember og bokføre den i januar, unngår du at desember urettmessig fremstår som en økonomisk sterkere måned, noe som kan påvirke forståelsen av årsregnskapet for det foregående året.


Periodisering i 24SevenOffice

I 24SevenOffice tilbyr vi en spesifikk funksjon for enkel håndtering av periodisering. Når du har registrert en inntekt eller utgift i regnskapet, navigerer du til den aktuelle transaksjonen og velger "Periodiser"-knappen. Systemet vil deretter foreslå en passende periodiseringskonto. Du bestemmer startpunktet for periodiseringen og dens varighet. Med dette er prosessen fullført, og regnskapet ditt vil gi et mer presist bilde av den økonomiske situasjonen.


 

 

 

New call-to-action