Regnskap

Et regnskap fungerer som en grundig oversikt over den økonomiske situasjonen og utviklingen i en bedrift, organisasjon, stiftelse eller lignende. Å føre regnskap innebærer dokumentasjon og systematisk oversikt over inntekter og utgifter, og det er en essensiell praksis for enhver virksomhet.

Hvorfor føre regnskap

Å tjene penger gjennom salg av varer eller tjenester medfører visse plikter overfor myndighetene. Dette inkluderer kravet om å kreve inn merverdiavgift (mva) og levere næringsoppgave for korrekt beskatning. Regnskapet danner grunnlaget for å oppfylle slike lovpålagte oppgaver, og åpenhet i næringslivet opprettholdes gjennom offentliggjøring av relevant informasjon.

Hvem må føre regnskap

I utgangspunktet må alle som driver næringsvirksomhet, det vil si salg av varer eller tjenester med mål om å tjene penger, føre regnskap. Noen små enkeltpersonforetak kan være fritatt, spesielt de med driftsinntekter under 50 000 kroner årlig, som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Selv om fritatt, må de likevel bevare og kunne fremvise fakturaer og kvitteringer.

Hvordan føre regnskap

Det finnes tre hovedmetoder for å føre regnskap:

1. Regnskapsfører: Betale en regnskapsfører for å håndtere regnskapet, spesielt for de som ønsker profesjonell hjelp.


2. Regnskapsprogram: Bruke et regnskapsprogram for egen håndtering. Flere alternativer er tilgjengelige, og det finnes spesielt tilpassede programmer for små bedrifter.

3. Kombinasjon: En kombinasjon av å bruke en regnskapsfører og et regnskapsprogram, avhengig av behov og størrelse på regnskapet.

Valget mellom disse metodene avhenger av individuell kunnskap om regnskap, selskapsform, og størrelsen på regnskapet.

Hva må et regnskap inneholde

I sin enkleste form inkluderer et regnskap en oversikt over kjøp og salg, altså utgifter og inntekter. Videre skal regnskapet gi en oversikt over eiendeler og gjeld. Eiendeler er større kjøp som må avskrives, og gjeld omfatter forpliktelser som betaling av leverandører, skatt, avgift, og eventuelle lån.

 

New call-to-action

 

Forskjell på Bokføringsplikt og Regnskapsplikt

Bokføringsplikt: Nødvendig for alle som leverer næringsoppgave eller mva-melding. Fritak kan gis i visse tilfeller, som for de med inntekter under 50 000 kroner årlig og ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Regnskapsplikt: Gjelder for selskapsformer som AS, ASA, NUF, og stiftelser. Det krever utarbeidelse og levering av et årsregnskap til Brønnøysundregistrene, som skal inneholde resultat, balanse, og noter.