Regnskapsprogram

Et regnskapsprogram er et system for fakturering og registrering av utgifter. Mange regnskapsprogrammer gir også mulighet for lønnskjøring og rapportering til myndighetene, samt timeføring, budsjettering og lignende oppgaver knyttet til å føre regnskap. Vanligvis betaler du en fast månedspris for de grunnleggende funksjonene, og ekstra for tilleggsfunksjoner, som lønn og timeføring. Den store fordelen med et godt regnskapsprogram, er at mye gjøres automatisk: Du slipper det tidkrevende, manuelle arbeidet.

Mange små og mellomstore bedrifter bruker et nettbasert regnskapsprogram til å føre regnskapet – enten på egen hånd, eller i samarbeid med en regnskapsfører. Hva som kreves av deg fra mydighetenes side, og hva som er best for deg, kommer an på størrelsen på regnskapet ditt, og hvilken type selskap du har (enkeltpersonforetak eller aksjeselskap, for eksempel).