Revisor

En revisor er en dedikert fagperson som utfører revisjon, en prosess som innebærer å kontrollere at bedrifters årsregnskap er ført i samsvar med gjeldende lover og regler. Revisorer arbeider typisk i revisjonsselskaper og tilbyr ikke bare revisjonstjenester, men ofte også rådgivning og veiledning til bedrifter.

Utdannelseskrav og Statsautorisasjon:

For å oppnå tittelen "Statsautorisert revisor," må en person fullføre en mastergrad i regnskap og revisjon. Denne avanserte utdannelsen danner grunnlaget for å søke om godkjenning fra Finanstilsynet, som tildeler den prestisjefylte tittelen "Statsautorisert revisor." Kravene for å oppnå denne godkjenningen inkluderer:

Tre års relevant praksis: Revisor må ha erfaring innenfor revisjonsfeltet for å sikre en solid forståelse av yrket.

Praktisk prøve: Gjennomføring av en praktisk prøve er en viktig del av godkjenningsprosessen, og den tester revisorens evne til å anvende kunnskap i reelle situasjoner.

Politiattest: Innhenting av en politiattest er nødvendig for å sikre integriteten til revisoren i yrkesutøvelsen.

 

Endringer i Revisortitler fra 2021:

Frem til 1. januar 2021 eksisterte to typer revisorer: Statsautoriserte og registrerte revisorer. Differensieringen lå i lengden på utdanningen og hvilke oppdrag de kunne påta seg. Fra 1. januar 2021 ble det kun statsautoriserte revisorer, og de som tidligere var registrerte revisorer, ble automatisk anerkjent som statsautoriserte under den nye ordningen.