Saldogruppe

Saldogrupper er en organisasjonsmetode for å håndtere fysiske eiendeler (også kalt driftsmidler) som tilhører en bedrift. Disse gruppene bestemmer hvor raskt eiendelene kan avskrives hvert år. Hver saldogruppe har sine egne avskrivningssatser, som brukes til å beregne skattefradraget for avskrivninger.

Avskrivning er prosessen hvor en kostnad for en eiendel fordeles over flere år. Dette gjøres for å ta hensyn til at eiendeler blir brukt, slites, og mister verdi over tid. Avskrivningssatser varierer avhengig av eiendelens levetid. For eksempel, eiendeler med kort levetid som datamaskiner kan avskrives med så mye som 30 prosent årlig, mens eiendeler med lengre levetid som fly og helikoptre kan avskrives med kun 12 prosent årlig.

 

Avskrivningstyper

Saldogruppeavskrivninger brukes for skattemessige avskrivninger, som er viktig for beregning av skatteplikten. På den annen side bruker regnskapsavskrivninger vanligvis en lineær metode, som for eksempel i regnskapsprogrammet Fiken. Denne regnskapsmessige avskrivningsmetoden påvirker selskapets resultat i årsregnskapet og innebærer at eiendelen avskrives med samme beløp hver måned eller hvert år.

 

Hvilke eiendeler plasseres i en saldogruppe?

Kun eiendeler med en kostpris eller kjøpspris på over 15 000 kroner blir gruppert i en saldogruppe. Mindre eiendeler blir kostnadsført på kjøpstidspunktet og blir ikke inkludert i regnskapet som skal avskrives. Saldogruppene er også kun for fysiske eiendeler som bedriften eier. Immaterielle eiendeler som patenter og rettigheter faller ikke inn under saldosystemet.

 

Saldogrupper og avskrivningssatser

Avskrivningssatsene i saldogruppene kan endres fra år til år i samsvar med skattelovgivningen. Nedenfor er en liste over avskrivningssatsene for 2021 og 2022, levert av Skatteetaten:

  • Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.): 30 prosent
  • Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi): 20 prosent
  • Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.): 24/30 prosent. Den ordinære avskrivningssatsen for saldogruppe c er 24 prosent, mens varebiler som kun bruker elektrisk kraft til fremdrift kan avskrives med en forhøyet sats på 30 prosent.
  • Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.): 20 prosent
  • Saldogruppe e (skip, rigger mv.): 14 prosent
  • Saldogruppe f (fly, helikopter): 12 prosent
  • Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak): 5 prosent
  • Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.): 4/6/10/20 prosent. For eksempel kan husdyrbygg i landbruket avskrives med en forhøyet sats på 6 prosent, mens bygninger med enkel konstruksjon som ikke forventes å vare mer enn 20 år kan avskrives med 10 prosent. Satsen på 10 prosent gjelder også for anlegg med tilsvarende levetid. Etableringskostnader for frukt- og bærfelt kan avskrives som anlegg med enten 10 eller 20 prosent årlig, avhengig av forholdene.
  • Saldogruppe i (forretningsbygg): 2 prosent
  • Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg): 10 prosent. Denne saldogruppen er spesielt viktig for eiere av næringsbygg, da tekniske installasjoner i bygninger kan separeres og avskrives med større satser for skattefradrag.

 

Disse avskrivningssatsene for saldogruppene er maksimalsatser, og du kan velge å bruke lavere satser hvis du ønsker å utsette skattefradraget for avskrivninger og fordele det over lengre tid