Samordnet registermelding

Samordnet registermelding er et viktig skjema som benyttes når du ønsker å registrere en ny virksomhet, for eksempel et aksjeselskap (AS), enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap (ANS) eller deltakerlignet selskap (DA). Du bruker også Samordnet registermelding når du trenger å oppdatere opplysninger om en eksisterende virksomhet eller avvikle/slette virksomheten.

Du finner denne tjenesten på Altinn under 'Registrere nye og endre eksisterende virksomheter - Samordnet registermelding.' Her kan du:

  1. Registrere nye virksomheter: Dette inkluderer ulike organisasjonsformer som enkeltpersonforetak, foreninger, aksjeselskap, ansvarlige selskap og samvirkeforetak. De fleste organisasjonsformer kan benytte denne tjenesten.

  2. Endre registrerte opplysninger: Hvis det er behov for å oppdatere eller korrigere informasjonen knyttet til din eksisterende virksomhet, kan du gjøre dette gjennom Samordnet registermelding.

  3. Oppløse og slette virksomheten: Dersom du ønsker å avvikle eller slette din virksomhet, kan du også bruke denne tjenesten for å melde det til de relevante myndighetene.

Samordnet registermelding gir deg også muligheten til å sende inn nødvendige opplysninger til ulike offentlige registre, inkludert NAV, Registerforvaltning, Virksomhets- og foretaksregisteret hos Statistisk sentralbyrå (SSB), Stiftelsesregisteret og Skattedirektoratets register over upersonlige skattytere.

Dersom du vurderer å starte et aksjeselskap (AS), kan du også benytte en gratistjeneste som veileder deg gjennom hele prosessen, inkludert registrering i enhetsregisteret og foretaksregisteret. Denne tjenesten gir deg også hjelp med å opprette en egen bedriftskonto og sette opp regnskapet. Du finner mer informasjon om hvordan du kan starte et AS raskt, enkelt og kostnadsfritt.