Selskapsformer

 

Når du starter en bedrift i Norge, må du velge hvordan den skal være organisert. Dette valget kalles selskapsform, og det påvirker mange ting, som ansvar, skatt og rettigheter. Her er noen av de vanligste selskapsformene:

1. Enkeltpersonforetak (ENK):

 • Passer for én person som driver for seg selv.
 • Du har personlig ansvar for alt, inkludert gjeld.
 • Kan være litt begrenset når det gjelder visse økonomiske fordeler.

 

2. Aksjeselskap (AS):

 • Passer for flere eiere og større bedrifter.
 • Du har begrenset ansvar, og du risikerer kun pengene du har investert i selskapet.
 • Gir fordeler som sykepenger og dagpenger ved arbeidsledighet.

 

3. Ansvarlig selskap (ANS), Delt Ansvar (DA) og Samvirkeforetak (SA):

 • Krever minst to eiere.
 • Du har ubegrenset ansvar for all gjeld, eller en andel av den.
 • Godt egnet for samarbeidende entreprenører.

 

4. Allmennaksjeselskap (ASA):

 • For store selskaper som ønsker å være notert på børsen.
 • Har strenge krav og offentliggjør mye finansiell informasjon.
 • Gir begrenset ansvar for aksjonærer.

 

5. Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF):

 • For utenlandske selskaper som ønsker å operere i Norge uten å opprette et eget norsk selskap.
 • Gir tilgang til det norske markedet.

 

6. Ideelle organisasjonsformer:

 • For veldedige eller ideelle formål, som ikke har fortjeneste som mål.

 

Hva bør du vurdere?

 • Enkeltpersonforetak: For små aktiviteter eller når du tester en idé.
 • Aksjeselskap: For større virksomheter med flere eiere og behov for begrenset ansvar.
 • Andre organisasjonsformer: Bruk dem bare når det er spesifikke behov eller samarbeidsmål som gjør dem nødvendige.

 

Husk å vurdere nøye og søke råd før du velger selskapsform, da dette valget kan ha langsiktige konsekvenser for din virksomhet.