Skattekort

 

Et skattekort er et elektronisk dokument fra Skatteetaten som angir hvor mye skatt en arbeidsgiver skal trekke fra en ansatts lønn før utbetaling. Arbeidsgiveren henter skattekortet fra Skatteetaten, og den ansatte blir informert både når skattekortet er klart og når det er lastet ned av arbeidsgiveren.

I Norge må alle som arbeider ha et gyldig skattekort. For personer med inntekt kun fra et enkeltpersonforetak (ENK), er skattekort ikke nødvendig, ettersom de ikke regnes som ansatte. Når du har bestilt et skattekort for første gang, blir det automatisk utstedt hvert år.

Skattekortet ditt viser enten en tabell for skattetrekk (tabellkort) eller en fast skatteprosent (prosentkort). Et tabellkort er basert på forholdet mellom inntekt og fradrag, og skattetrekket øker med høyere månedsinntekt. Tabellkortet skal kun brukes av hovedarbeidsgiveren din for å unngå feil skattetrekk og potensiell restskatt, mens biarbeidsgivere skal bruke prosenttrekk.

Skattetrekket ditt for 2023 er beregnet basert på inntekten din i 2022 pluss en forventet lønnsvekst på 4,2 %. Når du søker om skattekort for første gang, må du oppgi forventet lønn. Uten gyldig skattekort trekkes det automatisk 50 % skatt.

Dersom du tjener under 70 000 kroner i 2023, kan du bestille et skattefrikort og slippe skatt. Dette gjøres via Skatteetatens nettsider, hvor du også kan endre skattekortet ditt hvis du forventer å tjene mindre enn beregnet av Skatteetaten. Hvis du ønsker å bli trukket mer i skatt enn angitt på skattekortet, kan du be arbeidsgiveren om dette uten å endre skattekortet.

Skatt er en lovpålagt innbetaling fra både privatpersoner og bedrifter, basert på en prosentandel av lønn og andre inntekter. Disse midlene brukes av staten til å finansiere fellesgoder som veier, helsetjenester, utdanning, pensjon og forsvaret. Prinsippene for beskatning inkluderer progressiv beskatning for privatpersoner (høyere inntekt gir høyere skatt) og flat skatt for bedrifter, hvor selskapsskatten for 2023 er 22 %.

I 24SevenOffice kan du enkelt hente ansattes skattekort fra Altinn og kjøre lønn med en automatisk generert lønnsslipp. Systemet håndterer lønnsslipper, beregning av skatt, arbeidsgiveravgift og innsending av a-meldinger. For mer informasjon om denne funksjonaliteten, se 24SevenOffice sitt komplette lønnssystem.