Skatteoppgjør

Skatteoppgjøret er en rapport som viser den beregnede skatten en person eller et selskap skal betale, med indikasjon på eventuell restskatt eller beløp til gode. Skatteetaten sender årlig ut skatteoppgjør til både personlige skatteytere, som inkluderer lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende, samt selskaper og andre skattepliktige. Du blir varslet via SMS og e-post når skatteoppgjøret er tilgjengelig, og du kan få tilgang til det ved å logge deg inn på Skatteetaten.no. Perioden for når skatteoppgjøret er tilgjengelig er den samme hvert år, fra slutten av mars til slutten av oktober. For næringsdrivende er det vanligvis tilgjengelig på høsten, vanligvis i oktober.

La oss bruke inntektsåret 2023 som et eksempel for å forklare skatteoppgjøret:

For lønnsmottakere og personlige skatteytere: Arbeidsgivere trekker skatt i henhold til skattekortet gjennom året. Skatteyteren sender inn skattemeldingen for 2023 innen 30. april 2024. Dette gir Skatteetaten en full oversikt over skatteyterens inntekt og innbetalte skatt. Skatteetaten kaller skattetrekket som arbeidsgiveren gjør for forskuddstrekk, fordi skatten trekkes i løpet av 2023 før det endelige skatteoppgjøret er klart, vanligvis en gang mellom mars og oktober i 2024. Når skatteoppgjøret er klart, blir det tydelig om skatteyteren har betalt for mye skatt og har en skattegjeld eller om de har betalt for lite skatt og vil få en skattefordel (skattepenger til gode).

For næringsdrivende: Prosessen er den samme, men med noen forskjeller. Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger i løpet av 2023, basert på overskuddet fra 2022 eller forventet inntekt i 2023. Aksjeselskaper betaler skatten for 2023 i to terminer i februar og april 2024. Både enkeltpersonforetak og aksjeselskaper sender inn skattemeldingen (næringsoppgaven) for 2023 innen 31. mai 2024. Når skatteoppgjøret er klart på høsten, vanligvis i oktober, blir det tydelig om de har betalt riktig beløp i skatt, for mye eller for lite.

Når det gjelder betaling av restskatt, informerer Skatteetaten om at hvis du har en restskatt på over 1 000 kroner, blir beløpet delt opp i to fakturaer. Fristen for den første fakturaen er 3 uker etter datoen du mottok skatteoppgjøret ditt, og den andre fakturaen forfaller 8 uker etter at skatteoppgjøret ble tilgjengelig. Dersom restskatten er under 1 000 kroner, forfaller den første fakturaen 3 uker etter datoen du mottok skatteoppgjøret ditt.

For skattegjeld som skal utbetales til skatteyter (skatt til gode), vil beløpet vanligvis bli utbetalt 1 til 2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Tidspunktet kan variere, men det kan også skje så raskt som innen noen få dager. Skatteetaten gir ingen eksakte datoer for utbetalingen.