Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse er en betydningsfull forvaltningsbedrift i Norge som spiller en essensiell rolle i administrasjonen av pensjon og pensjonsrettigheter for over 1 million nordmenn og mer enn 1 300 ulike virksomheter. Dette inkluderer arbeidstakere som har jobbet i eller for det offentlige, samt betydelige deler av forsknings- og undervisningssektoren. Historien til Statens pensjonskasse går tilbake til 1917 da den ble etablert.

I tillegg til de nevnte sektorene, har Statens pensjonskasse ansvaret for pensjonsordningene knyttet til apotekvirksomhet. De administrerer også spesielt tilrettelagte pensjonsordninger for ulike grupper, som regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter, ansatte i utenrikstjenesten, medarbeidere ved Den Norske Opera & Ballett og på Sametinget.

Statens pensjonskasse opererer under Arbeids- og inkluderingsdepartementet og har sitt mandat og ansvarsområder regulert av Lov om Statens pensjonskasse. I tillegg til å forvalte medlemmenes pensjonsrettigheter, administrerer SPK også yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring.

En ekstra gulrot for de som vurderer å søke jobb i staten: Medlemskap i Statens pensjonskasse gir deg muligheten til å søke om gunstige boliglån, en ekstra fordel som tilbys av den norske staten. Dette er en fin ekstra incentiv for de som vurderer en karriere i det offentlige!