Feriepenger, ferieavvikling og ferieloven - hva bør du vite?

Skrevet av: Camilla Therese Øino -

Lesetid: 3minutter

Hva er reglene rundt ferie, feriepenger og ferieavvikling? Når har du rett til ferie? Hvor mye ferie kan du ta? Hvor mye får du i feriepenger? Når blir feriepengene utbetalt? Hva skjer med feriepengene når du slutter? Mange spørsmål kan dukke opp før ferien - vi svarer på de vanligste spørsmålene, og annen viktig informasjon knyttet til ferie, feriepenger og rettigheter.

feriepenger_ferieloven_24sevenoffice

Det er norges ferielov som sikrer at vi får ferie hvert år - og loven har en del klare regler som alle må forholde seg til når det gjelder ferie og feriepenger. Samtidig kan enkelte arbeidsplasser også ha egne retningslinjer, særlig i form av tariffavtaler eller andre lokale avtaler. 

Når har du rett til å ta ferie?

For å ha rett til full ferie samme år, må du ha begynt i jobben din senest 30. september. Begynner du senere enn dette, har du ikke rett på mer enn én uke ferie det første året.  

Hva er feriepenger?

For å sikre at du får mest mulig ut av feriepengene dine - og planene dine - er det viktig å forstå hvordan feriepenger fungerer. Feriepenger tjenes opp året før du tar ferie, og blir utbetalt i stedet for vanlig lønn når du tar ut ferien din. 

Feriepenger kompenserer altså for den ulønnede perioden du har rett på som ferie. Arbeidsgiveren din beregner og sparer opp feriepenger basert på inntekten din fra året før. For å beregne hvor mye feriepenger du mottar, må du kjenne til feriepengegrunnlaget ditt - altså hvor mye du tjente i fjor. Dette inkluderer alt fra lønn, bonuser og andre vederlag som gis for din personlige arbeidsinnsats. Feriepengene utgjør minst 10,2 % av dette beløpet. Dersom du er over 60 år og har rett til ekstra ferie, øker satsen til 12,5 %.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har vanligvis ikke rett til feriepenger.

Hvor mange uker ferie har jeg krav på?

Ferie er ikke bare en rettighet, men også en plikt å avvikle for arbeidstakere i Norge. Ferieloven sier at alle ansatte har krav på minst fire uker og én dag ferie hvert år. Mange arbeidstakere har imidlertid avtaler gjennom tariffavtaler eller lokale avtaler som gir dem fem uker ferie.

 

Viktig for arbeidstakere når det gjelder ferie og feriepenger:

  • Ny jobb og ferierettigheter: Hvis du begynner i ny jobb innen 30. september, har du rett på full ferie det samme året. For å kunne kreve tre sammenhengende uker ferie i hovedferieperioden (1. juni til 30. september), må du ha tiltrådt innen 15. august. Starter du etter 30. september, har du krav på én uke ferie innen utgangen av året.
  • Planlegging av ferie: For å sikre at du får mest mulig ut av ferien din, bør du avtale ferieperiodene tidlig med arbeidsgiver, spesielt hvis du ønsker ferie i høysesongen.

Viktig for arbeidsgivere angående ferieavvikling:

  • Ferieavvikling og helligdager: Ved planlegging av ferieperioder, skal ikke søndager og lovbestemte høytidsdager regnes med i den ansattes ferie. Dette kan påvirke hvordan du beregner ferieukene.

 

Hvor mye feriepenger får jeg?

Feriepenger skal være minimum 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget beregnes ut fra lønnen du har tjent opp året før ferien skal avvikles. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 %. Tariffavtaler gir vanligvis rett til 12 %.

Om du jobber ved samme arbeidssted som du gjorde i fjor, vil du også kunne se fjorårets opptjente feriepenger (basert på det du tjente i fjor), samt årets feriepengeberegning, som baserer seg på hva du tjener i år, på lønnsslippen din hver måned.

 

Visste du? Med lønnssystem fra 24SevenOffice kan du enkelt kjøre lønn- og feriepenger. Ta kontakt med en av våre rådgivere for å høre mer.

New call-to-action

 

Tidpunkt for ferien - hvem bestemmer?

Det finnes flere regler og retningslinjer vi må forholde oss til under ferieplanleggingen, både som arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidstaker kan blant annet drøfte tidspunkt for ferien med arbeidsgiveren sin, men til syvende og sist er det arbeidsgiveren som bestemmer når arbeidstaker avvikler ferie.

1. juni til 30. september regnes som hovedferieperioden, og arbeidstaker kan i løpet av denne perioden kreve tre uker sammenhengende ferie. Det er imidlertid arbeidsgiver som avgjør nøyaktig når i denne perioden ferien legges. Noen selskaper reduserer driften helt eller delvis i hovedferieperioden, og kan dermed kreve at ferien legges til denne perioden.

 

Når får man feriepenger?

Ferie er ikke lønnet, og derfor får vi utbetalt feriepenger som ble opptjent i fjor. Normalt får arbeidstakere med fast månedslønn utbetalt alle feriepengene til en fastsatt tid, uavhengig av når ferien faktisk blir avviklet.

Feriepengeutbetalingene kan imidlertid også deles opp dersom man deler opp ferien sin. I praksis utbetales feriepenger ulikt av arbeidsgivere, og avhenger også av om man har timelønn eller månedslønn.

 

Overføring av feriedager, permisjon og sykdom

Du bør vite hva som skjer hvis du ikke kan ta ut all ferien din innen kalenderåret. Ferieloven fastsetter at all ferie skal avvikles i løpet av året, men det finnes unntak for sykdom og permisjon.

Om du ikke har mulighet til å ta ut ferie på grunn av sykdom eller permisjon, kan feriedagene overføres til neste år. Dette gjelder også feriepengene som er knyttet til de overførte feriedagene.

Dette bør du vite:

  • Sykdom og permisjon: Blir du syk eller er i permisjon, og ikke får avviklet ferien din, har du rett til å overføre de ubrukte feriedagene til det påfølgende året. Med en skriftlig avtale mellom deg og arbeidsgiver kan du overføre opptil 12 feriedager. 
  • Det er ikke tillatt å utbetale lønn i stedet for ferie - unntaket er utbetaling av feriedager til gode når en arbeidstaker slutter i jobben. 
  • Nyansatte som ikke har tatt ut ferie hos tidligere arbeidsgiver har i praksis overført feriedagene til sin nye arbeidsplass. Her plikter arbeidsgiveren å sørge for at nyansatte også avvikler ferie. 
  • Feriepenger: Feriepenger for de overførte feriedagene skal også overføres til neste år, slik at du får dem utbetalt når du tar ut ferien.

 

Book en prat med en ekspert i 24SevenOffice