Nå skal staten vurdere skytjenester på linje med andre løsninger

Skrevet av: Espen Øxsnes, Chief Product Officer i 24SevenOffice -

Lesetid: 1 minutt

Det private næringslivet er med full fart på vei over til skybaserte systemer. Nå skal staten også vurdere skytjenester på linje med andre løsninger.

sømløs revolusjon


I stortingsmelding 27, «Digital agenda for Norge», punkt 12.6.4 - står det blant annet:


"I digitaliseringsrundskrivet er statlige virksomheter pålagt å vurdere skytjenester på linje med andre alternativer når de skal anskaffe nye IKT-løsninger"

Bruk av skytjenester kan gi økt fleksibilitet og mer kostnadseffektiv bruk av IKT. Virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer eksisterende fagsystemer eller digitale tjenester, eller endrer eller fornyer avtaler knyttet til drift, skal vurdere skytjenester på linje med andre løsninger.

Når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen, bør en velge slike tjenester.


"Spesielle hindringer kan for eksempel være særlige krav til sikkerhet og sårbarhet, eller eksisterende systemer og infrastruktur som gjør at bruk av skytjenester ikke vil være kostnadseffektivt. Det er en forutsetning at valgt løsning tilfredsstiller virksomhetens krav til informasjonssikkerhet. Dette krever at virksomheten kjenner verdien av egne data og systemer, og at det gjennomføres en risikovurdering."


Økt bruk av skytjenester på områder der dette er hensiktsmessig kan blant annet bidra til mer kostnadseffektiv bruk av IKT i staten.

 

Skysystemer bidrar til en mer kostnadseffektiv drift


24SevenOffice kan garantere staten at skysystemer bidrar til en mer kostnadseffektiv drift. Vi gjorde tidligere i år en analyse av veksten og lønnsomheten i alle regnskapsbyråer som bruker 24SevenOffice for årene 2013 til 2014, sammenlignet med bransjegjennomsnittet.


Det viser seg at regnskapsbyråene som bruker 24SevenOffice vokser dobbelt så raskt - og tjener mer enn de øvrige regnskapsbyråene.


Les også: Kundehistorie brannvern


Utnytt mulighetene i ledende teknologi


I «Accenture Technology Vision 2016» blir det løftet frem 5 hovedtrender, en av disse er plattformøkonomien – og da med skybaserte tjenester som et fundament.


Gjennom å omfavne alle mulighetene som finnes i nye plattformer – retter undersøkelsen fokus på nye vekstmuligheter og forretningsmodeller tilknyttet ny teknologi. Blant annet settes det lys på hvordan virksomheter i langt større grad en tidligere kan bygge sitt helt eget økosystem – for å være konkurransedyktig eller ledende i den nye digitale tidsalderen.


Accenture går så langt som å kalle valg av plattform som grunnlag for eget økosystem, som et fundamentet for ny verdiskapning i den digitale økonomien. De to viktigste byggesteinene er i følge rapporten; skytjenester og APIer.


For 24SevenOffice er det svært gledelig å se at staten nå også skal vurdere skytjenester på linje med andre løsninger.