Slik oppnår du økonomisk vekst med AI

Skrevet av: Frode Brurberg Hansen -

Lesetid: 3minutter

AI og kunstig intelligens er et omdiskutert tema, og mange lurer på om det er en trussel for fremtidens jobber. Vi har tatt en fot i bakken og sett på hvordan AI vil påvirke næringslivet fremover.

okonomisk_vekst_med_ai_24sevenoffice-1

AI og kunstig intelligens er et evig omdiskutert tema, og spørsmålene er mange rundt hvorvidt det er en trussel for fremtidens jobber eller ikke.

Hvilken innvirkning vil AI ha på en bedrift? Er forretningsmodeller truet av AI? Hvor skal investeringer målrettes, og hvordan vil AI kunne gjøre det mulig for en bedrift å prestere bedre?

Dette er strategiske spørsmål PwC adresserer i en serie rapporter laget for å hjelpe bedrifter å forstå utviklingen og verdien av AI- investeringer.

Analysen utført for den første rapporten måler det økonomiske AI-potensialet mellom 2018 og 2030, inkludert for regionale økonomier og åtte kommersielle sektorer over hele verden. Rapporten ser også på hvordan personaliseringer, kvalitet og funksjonalitet kan øke verdien, valg og etterspørsel på nesten 300 brukstilfeller av AI, sammen med hvor raskt transformasjon og disrupsjon vil skje.

 

Dette er de viktigste funnene fra rapporten:

 

#1 AI – En game changer

AI vil uten tvil være en stor game changer og verdi for markedet. Det er estimert at AI vil kunne bidra til opptil $15,7 trillion (ca NOK 134 000 milliarder) til verdensøkonomien i 2030, som er mer enn dagens produksjon fra Kina og India kombinert. Av dette vil $6,6 trillion (ca NOK 56 000 milliarder) sannsynligvis komme fra økt produktivitet og $9,1 trillion (ca NOK 77 000 milliarder) vil trolig komme fra forbruk og konsumering.

Mens enkelte markeder, sektorer og enkeltbedrifter er mer avanserte enn andre, er AI fortsatt på et svært tidlig utviklingsstadium. Fra et makroøkonomisk perspektiv er det derfor muligheter for fremvoksende markeder å hoppe over utviklingstrinn andre har måttet gå igjennom. Det betyr at start-ups eller bedrifter som ikke engang er grunnlagt enda, kan bli markedsledende om ti år.

Ifølge analysen vil det globale BNP bli opptil 14 prosent høyere i 2030 som et resultat av AI og rask utvikling, noe som tilsvarer ekstra $15,7 trillion (ca NOK 134 000 milliarder). Den økonomiske innvirkningen av AI vil dermed være drevet av flere produktivitetsgevinster:

 1. Bedrifter som automatiserer prosesser (inkludert bruk av roboter og selvkjørende kjøretøy)
 2. Bedrifter som øker eksisterende arbeidskraft med AI teknologi (kunstig intelligens og maskinlæring)
 3. Økt forbrukeretterspørsel som et resultat av å tilby personalisert og forbedrede produkter ved hjelp av AI

 

#2 AI vil gi konkuranssemessige fordeler

Bedrifter som ikke henger med i utviklingen og som ikke evner å tilpasse seg endringene kan stå i fare for å miste en betydelig mengde markedsandeler. Den første fasen av utviklingen handler hovedsakelig om å forbedre det som allerede er gjort, fremfor å skape helt nye prosesser.

Det største økonomiske AI-potensialet vil derfor først og fremst komme fra å automatisere rutineoppgaver, og dermed frigi tid som ansatte kan bruke på mer verdiskapende arbeid.

Bedrifter som utnytter AI vil også ha fordelen av betydelig kundeinnsikt. Slik innsikt vil gi umiddelbare konkurransemessige fordeler som inkluderer muligheten til å forstå forbrukerpreferanser og skreddersy produksjon som samsvarer med preferansene. Og de som evner å forme produktutviklingen basert på kundeinnsikt vil være en utfordrer i markedet, med mulighet for å ta en større andel av det.

AI vil med andre ord bane vei for disrupsjon hvor etablerte bedrifter og nye aktører vil kunne drive innovasjon og utvikle nye forretningsmodeller. Nye teknologier vil bidra til endringer. Det er ikke snakk om at AI vil erstatte eksisterende jobber, men heller utfordre produktivitet og forbrukeretterspørsel, som følge av utviklingen.

Det vil derfor være behov for ny arbeidskraft som kan tenke kreativt, drive og vedlikeholde disse nye teknologiene. AI vil være nøkkelkilden til transformasjon, disrupsjon og et konkurransefortrinn i dagens skiftende økonomi.

#3 Hvordan realisere AI-potensialet

 1. Utgangspunktet er å kartlegge og forstå hva AI vil bety for din bedrift og din sektor. Hvor raskt vil AI nå ditt marked, og hvordan vil det påvirke bedriften? Hvilke utfordringer kan bedriften møte på, men hvilke muligheter vil AI by på for fremtiden?
 2. Som en del av kartleggingen er hovedspørsmålet hvordan AI kan hjelpe bedriften å nå forretningsmål, og hva er pådriveren for å ta i bruk AI? Ønsker du å være i førersetet og adoptere AI tidlig, være en tilhenger eller direkte være en del av disruptiv teknologi? Hvordan skal din bedrift drive innovasjon? Ettersom at data vil være den viktigste kilden, hvilke investeringer og endringer kan gjøre det mulig å fange opp mer data, og bruke den mer produktivt? Og hvilke prosesser kan automatiseres? Har du svar på disse spørsmålene, kan bedriften utvikle en kostnads- og nytteanalyse for automatisering.
 3. For å utnytte teknologien mest mulig effektivt, er det viktig å få på plass en datadrevet kultur bestående av analytisk innsikt og praktiske beslutninger. Det er viktig å forberede seg på en hybrid arbeidsstyrke der AI og mennesker arbeider side om side. Utfordringen for virksomheten din er ikke bare å sikre at du har de riktige systemene på plass, men å kartlegge hvilken rolle ansatte vil spille i denne nye modellen.
  Skal du lykkes kreves også tillit og åpenhet!

 

Hva betyr dette for din bedrift?

Analysen understreker at teknologisk disrupsjon som AI har potensialet til fullstendig og drastisk endre og utfordre etablerte strukturer, og dermed også forretningsmodeller. Dersom bedrifter vil holde takt med utviklingen og utnytte og kapitalisere på mulighetene, må de spørre seg om følgende:

 • Hvor sårbar er bedriften for teknologisk disrupsjon? Hvor raskt vil endringen skje?
 • Er det “game changing” muligheter i ditt marked, og hvis ja, hvordan kan bedriften utnytte mulighetene?
 • Har bedriften riktig kompetanse, data og teknologi til å forstå og utnytte AI mulighetene?
 • Hvordan kan bedriften bygge tillit og åpenhet i AI-plattformene og applikasjonene?
 • Klarer bedriften å få dette til, vil kreativitet, samarbeid og beslutningsprosesser kunne forsterkes.

 

 

Last ned AI Guide fra 24SevenOffice