3 grunner til hvorfor dere bør samle konsernets timeføring på én plattform

Skrevet av: Camilla Therese Øino -

Lesetid: 2minutter

De aller fleste store konsern og bedrifter bruker ulike timeregistreringsverktøy i ulike avdelinger og underselskaper. Ofte bruker man samme systemene i mange år uten å bytte eller se seg om etter noe annet. For det funker jo, ikke sant? Enten det er frykt for å lære et nytt system, eller kun av vane at dere lar være å bytte system, bør du lese hvorfor dere bør ta en sjanse og samle alle konsernets timeføring på én plattform.

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -22 (1)

Det kan virke trygt og forutsigbart å føre timer på den samme måten du alltid har gjort, men er du sikker på at det er den mest effektive måten å gjøre det på?

1. Dere sitter i mange systemer som ikke snakker sammen

Å registrere timer tar gjerne lite tid – fra ansattes side. For de som faktisk sitter med de styrende funksjonene, sitter de mest sannsynlig og henter ut data fra veldig mange forskjellige systemer som ikke engangs snakker sammen. Dette kan ofte kreve mye tid og være tungvint.

Ved å bytte til systemer som bedre snakker sammen – som timeregistrering med Busy – kan hverdagen bli lettere for samtlige i bedriften.

2. Fjern unødvendige steg i arbeidsprosessen

For ansatte er det viktig at de kan registrere timer raskt, enkelt og sømløst. Men, selv om timeregistreringen muligens oppfyller alt dette, kan det være utfordrende for ledere, HR-ansvarlige og regnskapsavdelinger som skal hente ut informasjon om ansatte, timer og prosjekter fra interne systemer, til bruk i for eksempel rapporter eller lønnskjøringer. 

Det er vanlig at underselskaper bruker hvert sitt system, som består av ulike prosesser som ikke snakker sammen, og som krever mye tid kun for å samle inn nødvendig data. 

Sånn trenger det ikke å være. Med et felles system i hele konsernet vil dataen allerede eksistere hos dem som trenger den. Unødvendige steg fra arbeidsprosessen fjernes, kontrollen økes, og du får et bedre helhetsbilde med et felles timeverktøy for hele konsernet. Dere får full kontroll på timer, kapasitet og lønnsomhet. Da sikrer dere best mulig flyt i konsernet, mellom avdelinger, og i arbeidshverdagen.

3. Spar tid og få alt dere trenger i ett system

For mange er Busy kun kjent som et timeføringssystem som gir ansatte god kontroll på hva de har gjort, og hva de faktisk skal gjøre. For andre er Busy bedre kjent som et planleggings- eller ressursstyringsverktøy. Verktøyet gir nemlig prosjekt- og avdelingsledere god oversikt over sine ansatte, og hjelper slik at man kan planlegge lange perioder frem i tid – kun ved hjelp av noen få klikk.

Som bruker sparer du mye tid med Busy, nettopp fordi alt skjer i ett system. Planlagt tid blir automatisk til registrert tid, slik at du slipper å føre dobbelt opp med timer. Fleksitid, ferie og fravær regnes også automatisk ut i timebanken. 

Du kan også enkelt hente ut korrekt lønnsgrunnlag med funksjon for godkjenninger. I tillegg kan du også opprette ordre med timegrunnlag for en rask og smidig utfakturering. Busy kan også enkelt integreres med regnskapssystemer som dere allerede bruker.