Varför du bör samla hela koncernens tidrapportering på en plattform

Skrivet av: Vilde Wangen Lindqvist, Head of Marketing på 24SevenOffice -

Lästid: 2minuter

De allra flesta stora koncerner och företag använder olika tidrapporteringssystem inom olika avdelningar och dotterbolag. Ofta behåller man samma system under många år utan att överväga att byta eller utforska andra alternativ. Det fungerar ju ändå, eller hur? Oavsett om det beror på rädsla för att lära sig ett nytt system, eller bara av vana att undvika förändring, bör du läsa varför ni borde ta chansen och samla hela koncernens tidrapportering på en enda plattform.

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -22 (1)

Det kan verka tryggt och förutsägbart att föra tid på samma sätt som du alltid har gjort, men är du säker på att det verkligen är den mest effektiva metoden?

 

1. Ni befinner er i flera system som inte kommunicerar med varandra

Att registrera tid går ofta snabbt - från de anställdas sida. Men för de som faktiskt ansvarar för tidrapporteringen sitter de troligtvis och hämtar data från olika system som inte ens kommunicerar med varandra. Detta kan ofta vara tidskrävande och besvärligt.

Genom att övergå till ett system som bättre kommunicerar med varandra - såsom tidrapportering med Busy från 24SevenOffice - kan vardagen bli smidigare för alla i företaget.

 

2. Eliminera onödiga steg i arbetsprocessen

Det är av stor vikt för de anställda att kunna registrera sina arbetstimmar snabbt, enkelt och smidigt. Trots att tidsregistreringen kanske uppfyller dessa krav, kan det vara utmanande för chefer, HR-ansvariga och ekonomiavdelningar att hämta information om anställda, timmar och projekt från interna system för användning i rapporter eller löneutbetalningar.

Det är vanligt att dotterbolag använder olika system som består av olika processer som inte kommunicerar med varandra och som kräver mycket tid för att samla in nödvändig data.

Det behöver emellertid inte vara så. Genom att införa ett gemensamt system inom hela koncernen kommer datan redan finnas tillgänglig för dem som behöver den. Onödiga steg i arbetsprocessen kan elimineras, kontrollen kan ökas och ni får en bättre helhetsbild med en gemensam tidrapporteringslösning för hela koncernen. Ni uppnår full kontroll över arbetstimmar, kapacitet och lönsamhet. På så sätt säkerställer ni ett smidigt arbetsflöde inom koncernen, mellan avdelningar och i vardagen.

 

3. Spara tid och få allt du behöver i en enda plattform

För vissa är Busy från 24SevenOffice mest känt som ett tidrapporteringssystem som ger anställda full kontroll över sina utförda arbetsuppgifter och sina kommande åtaganden. För andra är Busy mer känt som ett verktyg för planering eller resurshantering. Verktyget ger projekt- och avdelningschefer en översikt över sina anställda och underlättar planeringen för långa tidsperioder - med bara några få klick.

Som användare sparar du mycket tid med Busy, eftersom allt hanteras i ett och samma system. Planerad tid registreras automatiskt som faktisk tid, vilket eliminerar behovet av dubbelregistrering av timmar. Flextid, semester och frånvaro beräknas också automatiskt i tidsbanken.

Du kan även enkelt ta fram korrekta löneunderlag genom att använda godkännande-funktionen. Dessutom kan du skapa order med tidsrapporter för snabb och smidig fakturering. Busy kan också enkelt integreras med era befintliga redovisningssystem.