Varför du bör samla hela koncernens tidrapportering på en plattform

Skrivet av: Vilde Wangen Lindqvist, Head of Brand and Activation i 24SevenOffice -

Lästid: 2minuter

De allra flesta stora koncerner och företag använder olika tidrapporteringssystem i olika avdelningar och dotterbolag. Ofta använder man samma system under många år utan att byta eller leta efter något annat. För det fungerar ju, eller hur? Oavsett om det är rädsla för att lära sig ett nytt system, eller bara av vana som ni låter bli att byta system, bör du läsa varför ni borde ta chansen och samla hela koncernens tidrapportering på en enda plattform.

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -22 (1)

Det kan verka tryggt och förutsägbart att föra tid på samma sätt som du alltid har gjort, men är du säker på att det verkligen är den mest effektiva metoden?

 

1. Ni befinner er i flera system som inte kommunicerar med varandra

Att registrera tid tar oftast lite tid - från de anställdas sida. Men för de som faktiskt ansvarar för styrningen sitter de troligtvis och hämtar data från olika system som inte ens kommunicerar med varandra. Detta kan ofta vara tidskrävande och besvärligt.

Genom att byta till system som bättre kommunicerar med varandra - som tidrapportering med Busy från 24SevenOffice - kan vardagen bli enklare för alla i företaget.

 

2. Eliminera onödiga steg i arbetsprocessen

För de anställda är det av stor vikt att kunna registrera sina arbetstimmar snabbt, enkelt och smidigt. Men även om tidsregistreringen kanske uppfyller dessa krav, kan det vara utmanande för chefer, HR-ansvariga och ekonomiavdelningar att hämta information om anställda, timmar och projekt från interna system för användning i rapporter eller löneutbetalningar.

Det är vanligt att dotterbolag använder olika system, vilka består av olika processer som inte kommunicerar med varandra och som kräver mycket tid bara för att samla in nödvändiga data.

Det behöver dock inte vara så. Genom att införa ett gemensamt system inom hela koncernen kommer datan redan finnas tillgänglig för dem som behöver den. Onödiga steg i arbetsprocessen kan elimineras, kontrollen kan ökas och ni får en bättre helhetsbild med en gemensam tidrapporteringslösning för hela koncernen. Ni får full kontroll över arbetstimmar, kapacitet och lönsamhet. På så sätt säkerställer ni en smidig arbetsflöde inom koncernen, mellan avdelningar och i vardagen.

 

3. Spara tid och få allt du behöver i en enda plattform

För många är Busy från 24SevenOffice enbart känt som ett tidrapporteringssystem som ger anställda full kontroll över vad de har gjort och vad de faktiskt ska göra. För andra är Busy mer känt som ett planerings- eller resurshanteringssystem. Verktyget ger projekt- och avdelningschefer en översikt över sina anställda och hjälper till att planera långa perioder framåt - med bara några få klick.

Som användare sparar du mycket tid med Busy, eftersom allt sker i ett system. Planerad tid registreras automatiskt som faktisk tid, så att du slipper dubbelregistrering av timmar. Flextid, semester och frånvaro beräknas också automatiskt i tidbanken.

Du kan också enkelt ta fram korrekta löneunderlag med hjälp av godkännandefunktionen. Dessutom kan du skapa order med tidsunderlag för snabb och smidig fakturering. Busy kan även enkelt integreras med era befintliga redovisningssystem.