“Frykter brutal smell for Norge i juni”, skrev borsen.no på sine nettsider i mai. Artikkelen advarte om at det for mange av landets bedrifter kan bli “tidenes mareritt-uke midtveis i juni”.

Det er mange bedrifter som ikke har store reserver å tære på, og flere har gjort satsinger og investeringer som nå skulle gitt avkastning. Flere har slitt ekstra mye med likviditetsproblemer denne våren, og bruker opp/har brukt opp det de hadde av oppsparte midler.

Frustrert businessmann som håndterer utgifter unde pandemi

Ifølge en undersøkelse utført av SMB Norge har hver femte bedriftseier vurdert å legge ned virksomheten under koronakrisen. Statlig støtteordninger kommer godt med for de fleste, men det er ikke nok for alle.

Les også: Hva er digitalt bedriftslån?

Hvordan sørge for kontroll på likviditeten i en krise?

Det er dessverre ikke sånn at det finnes en oppskrift som fungerer for alle når det kommer til likviditetsstyring. Det må tilpasses den spesifikke bransjen og selskapet, og vi anbefaler alltid å ha en god dialog med regnskapsfører. For å navigere i et uoversiktlig marked som vi har i dag, kreves det solid oversikt og styring av likviditet og forpliktelser. En grundig gjennomgang av kredittid hos kunder og leverandører, samt gjennomgå behovet for varebeholdningens størrelse, vil være viktig for de fleste. Og nå er det viktigere enn noen gang å kontinuerlig ta pulsen på bedriften, slik at en raskt kan agere hvis ting endrer seg.

Tenk føre var-prinsippet: Skaff bedriften tilgang på likviditet.

Ikke alle bedrifter kan bygge ned lageret eller reforhandle betalingsbetingelser med kunder eller leverandører, men mange kan skaffe seg tilgang på likviditet med ulike finansieringsløsninger. Med tjenester som Fakturasalg og Digitalt Bedriftslån, kan din bedrift få tilgang på likviditet innen 24 timer.

Jobb sømløst og i samme system som regnskapsfører

Med et felles skybasert ERP-system kan din bedrift jobbe transparent og på en felles plattform med bedriftens regnskapsfører - i sanntid. Dette betyr at alle oppdateringer i regnskaps- og fakturasystemet blir tilgjengelig umiddelbart for begge parter.

Sørg for å få løpende oppdaterte regnskapstall

Når du jobber transparent i samme system som regnskapsfører - i skyen, legger det til rette for at din bedrift kan ha løpende tilgang til et oppdatert regnskap. Gjennom å benytte regnskapet, nøkkeltall og rapporter som et viktig styringsverktøy for virksomheten, har din bedrift de beste forutsetninger for å fatte gode beslutninger med fokus på nåsituasjonen og fremtiden - ikke basert på tall fra fortiden. Tiden da du kun fikk tilsendt “utdaterte” rapporter en gang per måned på e-post bør altså være forbi.

Fortløpende fakturering = bedre likviditet

Månedlig og manuell fakturering med den gode, gamle papirfakturaen eller fakturaer på epost kan ha en større negativ innvirkning på et selskaps likviditet enn det mange bedrifter er klar over. Fakturér fortløpende, med et digitalt fakturaprogram og du vil oppnå raskere innbetalinger fra dine kunder.

Søk om digitalt bedriftslån på inntil 500.000 NOK!

Forfatter:

Tobias Lange

Sist oppdatert Wednesday, March 17, 2021