Et fakturaprogram på nett er et system som produserer og utsteder salgsdokumenter automatisk, fremfor å gjøre det manuelt. Salgsdokumenter kan blant annet være fakturaer, regninger, notater og kvitteringer, som enkelt kan opprettes ved hjelp av ferdige maler. Dette bidrar til en enkel faktureringsprosess for din bedrift.

Kort oppsummert, et fakturaprogram på nett lar deg håndtere kjerneprosesser som omhandler automatisert fakturering og opprettelse av personaliserte fakturaer, produksjon og automatisering av rapporter, og gir deg full kontroll på bedriftens inntekter og utgifter.

Hva er fordelene ved å bruke et nettbasert fakturaprogram?

Viktigheten av å ha kontroll på bedriftens inntekter og utgifter er avgjørende, og et fakturaprogram på nett bidrar til å effektivisere dette. Samtidig er det langt flere fordeler ved å benytte seg av et nettbasert fakturaprogram:

 • Reduserer forsinkede betalinger
 • Raskere innbetalinger
 • Reduserte kostnader
 • Reduserer tapte betalinger
 • Hjelper bedriften å opprettholde et profesjonelt image
 • Bidrar til å strømlinjeforme prosesser gjennom automatisering
 • Reduserer svindel og forbedrer sikkerhet
 • Ingen dyr maskinvare
 • Tilgjengelig data til enhver tid

Kurs: Fakturer på en enkel og effektiv måte

Mann og dame som bruker fakturaprogram på nett

Hvilke funksjonaliteter har et nettbasert fakturaprogram?

Vi har listet opp de mest vanlige funksjonene ved et moderne, nettbasert fakturaprogram. Funksjonalitetene er utdypet, slik at du får best mulig forståelse for hva som kan forventes av den spesifikke funksjonen.

 • Fakturamottak og fakturering: Alle inngående bilag samles på ett sted, før de sendes videre.
 • Bokføring: Tilpasning og automatisering av bilagsflyten, med mulighet for manuell bokføring.
 • Purringer og inkasso: Bedriften slipper å bruke tid på purringer og inkasso, da prosessen enkelt kan automatiseres ved å selge faktura. På den måten kan bedriften bedre likviditeten og redusere kredittrisikoen.
 • Rapportering og budsjettering: Enkel budsjettering per hovedbokskonto og gode kontrollrapporter.
 • Reskontro: Kunde- og leverandørreskontro er alltid oppdatert i sanntid. På denne måten vil du ha full oversikt, og kan enkelt kan sjekke status på innbetalinger, uten manuell håndtering og innlogging i nettbank.
 • Godkjenning: Basert på egendefinerte regler kan bilag automatisk sendes til riktig person for godkjenning.
 • Bankavstemming: Inn- og utbetalinger blir automatisk avstemt mot bank.
 • MVA: Automatisk innsending og tilbakelevering av MVA-rapport, ved hjelp av kode fra Altinn.
 • Remittering og bank: Mulighet for å registrere betalinger direkte i systemet, og videresendelse til bank for betaling.
 • Forhåndsdefinerte fakturamaler: Ved å opprette egne forhåndsdefinerte fakturamaler vil du spare tid og effektivisere prosessen. I tillegg er det med på å styrke bedriftens merkevare da fakturaen vil oppleves som mer profesjonell. I enkeltesystemer vil du også kunne trekke ut og integrere informasjon fra prosjekter, timelister og kundeoppføringer.
 • Skattemelding og rapportering: Et godt og moderne system lar bedriften utføre skatterapportering direkte i fakturaprogrammet som brukes.
 • Støtte for flere valuta: En nyttig funksjon, spesielt om bedriften er en global virksomhet. 
 • API og integrasjoner: Et godt og moderne nettbasert fakturaprogram bør ha et åpent API og være tilrettelagt for integrasjoner mot andre systemer. 

Hva koster et nettbasert fakturaprogram?

Et fakturaprogram kan enten tas i bruk som en frittstående applikasjon, eller som en del av et komplett ERP- og regnskapssystem. Det er samtidig viktig å presisere at et fakturaprogram likevel er avhengig å kunne bruke andre regnskapsprosesser for å kunne utføre dets funksjoner. Derfor er de fleste fakturaprogram ofte kun én av flere moduler i et regnskapssystem.

Priser kan variere en del – alt fra gratis programvare til små bedrifter, eller priser som følger antall brukere og kunder. Likevel vil de fleste leverandører av fakturaprogram kunne tilby fleksible prisplaner basert på bedriftens størrelse og behov.

Uansett hva behovene er, bør prisplanen matche bedriften. Det er derfor smart å sammenligne pristilbud fra ulike leverandører, slik at du er sikker på at du finner det systemet som møter bedriftens behov best. Et gratis fakturaprogram er alltid kjekt, men vil det gi deg den funksjonaliteten du trenger? Kanskje det da er verdt å betale noen kroner ekstra!

Kan regnskapsfører få tilgang til fakturaprogrammet?

Her er svaret enkelt; JA! Bedriften og regnskapsfører kan jobbe transparent i samme system i sanntid – uten ekstra kostnad. Mange systemleverandører tilbyr også fri brukertilgang til revisor.

Les også: 11 gode grunner for bedriften til å jobbe i samme system som regnskapsfører

Dame som jobber med fakturaprogram på nett

Hvordan velge riktig fakturaprogram?

Som vi har vært inne på, tilbyr et fakturaprogram en rekke tjenester og funksjonalitet utover det å kun sende faktura. Før du velger løsning, er det viktig å kartlegge bedriftens behov, og se på hvilken funksjonalitet du trenger. Ta gjerne en avsjekk på følgende spørsmål:

 • Er det enkelt å bruke?
 • Er løsningen skalerbar?
 • Ønsker du å tilby kundene AvtaleGiro?
 • Har du kunder som krever EHF-format, og har systemet støtte for dette?
 • Ønsker du tilgang til inkasso, slik at du effektivt kan følge opp ubetalte regninger?
 • Er bedriften internasjonal, og kan systemet fakturere i utenlandsk valuta?
 • Er det noen skjulte kostnader hva gjelder avgifter eller månedskostnader?
 • Inngår support i pris?
 • Hvordan håndteres data hva gjelder gjenopprettelse og sikkerhetskopiering?
 • Kan systemet skreddersys bedriftens behov?
 • Har systemet et åpent API og tilgang til integrasjoner?

Når sjekklisten er komplett, få et overblikk over valgmulighetene og book en demo eller prøv de ulike løsningene for å komme et steg nærmere ditt fakturaprogram på nett.

Er du allerede klar for å prøve et fakturaprogram på nett?

Vi håper informasjonen har vært nyttig for deg, og at du nå kun er ett klikk unna en ny hverdag med et fakturaprogram på nett. Er du nysgjerrig på 24SevenOffice sin løsning, klikk på linken under og bli kjent med systemet i dag!

Prøv gratis: 24SevenOffice Faktura

Forfatter:

Morten Solberg, Lead Enterprise Services, 24SevenOffice

Sist oppdatert Friday, April 29, 2022