Prosjekt

Et effektivt verktøy for prosjektstyring

Få full kontroll på dine prosjekter fra start til slutt.

24SevenOffice Prosjekt er et komplett, skybasert og brukervennlig verktøy for prosjektstyring – uavhengig av om prosjektene er store eller små. Løsningen gir deg full kontroll og oversikt over alt fra planlegging, ressursstyring og gjennomføring, til timeregistrering og økonomi. Prosjektstyringsverktøyet innehar et bredt spekter av funksjonalitet, både på mobil og desktop.

Hvorfor bruke 24SevenOffice som prosjektstyringsverktøy?

En komplett løsning som gir deg full kontroll på alle faser i et prosjekt

Planlegg, gjennomfør, tildel oppgaver, styr ressurser og rettigheter, og koble alle inntekter og utgifter direkte til hvert enkelt prosjekt

Enkelt å Integrere mot tredjepartsløsninger

24SevenOffice har et åpent API som tilrettelegger for integrering mot tredjepartslønsninger, slik at du enkelt kan koble på flere systemer for prosjektstyring

Alltid tilgang på oppdatert prosjektregnskap

Det er enkelt å få oversikt over regnskap på prosjektnivå. Med en skybasert løsning har du alltid kontroll på prosjektregnskap i sanntid. Benytter du flere systemer for prosjektstyring? Integrer disse og få et total-bilde av økonomien

Tilpasset desktop, mobil og nettbrett

Uavhengig av hvor du befinner deg, vil dine prosjekter alltid være tilgjengelig. Jobb når som helst og hvor som helst.

Automatisk fakturering av oppdrag og timeføring

Timeregistrering er direkte knyttet opp mot prosjekt, slik at du fortløpende har tilgang på nødvendige tall og data for fakturering. Fakturaspesifikasjoner kommer automatisk

Gi tilgang til eksterne deltakere

Eksterne interessenter som har behov for innsikt i dine prosjekter? Med 24Sevenoffice Prosjekt kan du invitere et fritt antall eksterne deltakere, slik at dere kan jobbe transparent. Du bestemmer selv hva disse skal ha innsikt i

Enkel og oversiktlig ressursstyring med muligheten til å tildele arbeidsoppgaver

Sett opp et prosjekt, legg til deltakere og alloker ressurser med utgangspunkt i tilgjengelighet. Deretter har du som prosjektleder full oversikt over fremdrift og status via Gannt eller oppgaveliste

Transparent kommunikasjon med prosjektdeltakere

Koble opp epostkommunikasjon direkte mot dine prosjekter, eller benytt prosjektveggen for intern kommunikasjon

Viktig informasjon ligger lett tilgjengelig og trygt lagret

Dokumentområdet sørger for at ledere har viktig informasjon lett tilgjengelig og trygt lagret i skyen

Prosjektstyringsverktøyet med funksjonaliteten som gjør det enkelt å lykkes

Prosjektregnskap

Alle transaksjoner lenkes direkte til gjeldende prosjekt, slik at leder enkelt kan hente ut rapporter med samlet oversikt over regnskap og timeregistreringer

Milepæl

Sett opp milepælplan og frister for delleveranser. Du får en komplett oversikt i Gantt

Prosjektrapport

Samle all relevant informasjon knyttet til prosjektet i én rapport. Rapporten kan enkelt tilpasses, og gi oversikt over alle påløpte kostnader, inntekter og timer, samt lønnsomhet og faktureringsgrad

Prosjektplan

Prosjektplanen gir deg full kontroll på oppgaver og fremdrift, samt status og estimert tidsbruk

Ressursstyring

Få oversikt over tilgjengeligheten til dine ressurser i ressursplanleggeren. Verktøyet lar deg se om dine ressurser er booket på flere prosjekter i gjeldende tidsrom

Samhandling

Kommuniser effektivt i dine prosjekter ved å koble opp epostkommunikasjon direkte mot dine prosjekter, eller ved å kommunisere via prosjektveggen

Dokumentområde

Hvert enkelt prosjekt har et eget dokumentområde. Dokumentområdet sørger for at viktig informasjon er lett tilgjengelig og trygt lagret

Budsjett

Legg inn budsjett per hovedbokskonto knyttet til prosjekt. Her kan også timeestimat og budsjett for timer legges inn

Gantt-diagram

Gantt-diagrammet gir deg en grafisk fremstilling av din prosjektplan. Multigantt tilrettelegger for tidslinje på kryss av prosjekter

Vi hjelper deg med å finne riktig løsning!

Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang av prosjektstyringsverktøyet med en av våre spesialister

Bli kjent med 24SevenOffice

Et komplett forretningssystem har mye funksjonalitet. Få oversikt raskt og enkelt ved å besøke våre guidede turer. Her får du muligheten til å bli kjent med både CRM modulen og resten av systemet på egenhånd.

Vil du vite mer eller få en gjennomgang av prosjektstyringsverktøyet?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg innen kort tid for en uforpliktende prat

Her er noen av våre integrasjonspartnere

Klikk her for full oversikt over alle integrasjoner.

Hvorfor er det viktig med et godt verktøy for prosjektstyring?

Enten et prosjekt er stort eller lite, komplisert eller enkelt, er det mange elementer og ressurser å holde styr på. Et prosjekt består av blant annet planlegging, ressursstyring, gjennomføring, kostnader og inntekter, og for mange er det også en kunde involvert.

Et prosjektstyringsverktøy som lar deg samle all data knyttet til et prosjekt på ett sted, vil være svært fordelaktig for prosjektleder, og andre relevante nøkkelpersoner som skal ha innsikt i ulike prosjekter.

Et godt verktøy for prosjektstyring kan blant annet gi deg:

  • God kontroll, oversikt og lønnsomhet
  • En enkel løsning for ressursstyring
  • Muligheten til å knytte utgifter til prosjekt, og direkte fakturere kunden for timer og kostnader
  • Et ryddig og oversiktlig fakturagrunnlag
  • Gode muligheter for samhandling, både internt og ut mot kunde
  • Løpende prosjektregnskap med god oversikt over kostnader og inntekter
  • Enkel fremstilling av fremdrift, milepæler og status

Når det snakkes om god prosjektledelse og nødvendige verktøy for prosjektstyring, dreier det seg primært om kommunikasjon. For å oppnå god kommunikasjon, er man avhengig av kontroll og oversikt. Et godt verktøy for prosjektstyring gir deg nettopp dette.