Bygg ditt eget økosystem rundt 24SevenOffice

Vårt utvalg av integrasjoner gir deg tilgang til det du trenger.

Axactor Connect

Utviklet av

Axactor Norway

Mer informasjon

Kontakt oss

Axactor Connect

Axactor's unike fakturaoppfølging og inkassoløsning er fullintegrert med 24SevenOffice. Dette gir alle 24SevenOffice brukere mulighet for automatiserte purre- og inkassoløsninger tilpasset ditt behov. Via integrasjonen ser Axactor automatisk hva du fakturerer i tillegg til at de integrerer seg med banken din. På den måten slipper du å være à jour med egen restkontro for at Axactor skal få fulgt opp dine fakturaer.

Med denne løsningen vil man få pengene raskere inn, skape bedre likviditet, få lavere kostnader, redusere tap på krav og sørge for en stabil og god oppfølging av alle dine fakturaer, uavhengig av om det er mye å gjøre, sykdom eller ferieavvikling. Enkelt, fleksibelt og effektivt!

Hva løser integrasjonen?

Axactor sin integrasjon Axactor Connect sørger for at Axactor til enhver tid speiler kundens reskontro i sine fagsystemer for faktura- og inkassooppfølging. På denne måten vil du til enhver tid kunne sende forfalte fakturaer til oppfølging.

Axactor sin integrasjon settes opp via APIet til 24SevenOffice hvor Axactor får tilgang på regnskapsdata. De henter automatisk fakturaer som faktureres slik at de til enhver tid er oppdatert. Axactor setter også opp integrasjon mot banken til kunden, slik at de mottar alle betalinger daglig. Axactor kan levere bokføring av renter og gebyrer for kunden, samt føring av manuelle betalinger hvor kundens kunde ikke bruker KID.

Hvorfor bør du ta den i bruk?

  • Få pengene raskere inn og skape bedre likviditet
  • Redusere tap på krav og sørge for en stabil og god oppfølging av alle dine fakturaer
  • Integrasjon mellom Axactor, deg og banken din for en sømløs hverdag

Hvordan komme i gang?

Inviter brukeren «integrations@axactor.no» via brukeradministrasjonen inne i 24SevenOffice. Resten av oppsettet gjøres av Axactor. For at Axactor skal kunne følge opp fakturaene for kunden forbeholder det at det er en avtale om dette på plass.

For flere spørsmål, ta direkte kontakt med Aasmund.Lie@axactor.com.

Flere integrasjoner i samme kategori