Med fakturasalg løser vi den kortsiktige likviditetsproblematikken

Skrevet av: 24SevenOffice -

Lesetid: 1 minutt

TS Elementer er proffleverandør av trebygg, som produserer prefabrikkerte vegg, tak og etasjeskiller til boliger, garasjer, hytter og fasadeelementer til storbygg. Med en omsetning på ca 40 millioner årlig er det mye TS Elementer må ha kontroll på, deriblant fakturering.

TS Elementer

– Vår største utfordring har vært lange kredittider hos noen kunder. Og med en stor produksjons- og leveransehastighet kommer vi periodevis i likviditetsproblemer, forteller daglig leder Atle Solberg.

Hver måned fakturerer TS Elementer for nærmere 2 millioner. For et firma som håndterer store fakturavolum, med en kredittid på 90 dager, er Solberg avhengig av tjenester som spiller likviditeten god.

– Selskapets likviditet varierer mye over et år. Noen produksjoner er store og medfører store vareinnkjøp, som igjen medfører mye forskuttering i prosjekter som har 90 dagers kredittid hos oss. Med fakturasalg løser vi den kortsiktige likviditetsproblematikken, sier han.

TS Elementer ble etablert i 1999 og har i dag over 300 kunder og samarbeidspartnere. Fortjeneste og kvalitet er viktige fokusområder i sine leveranser og kundeforhold.

– Før vi tok i bruk fakturasalg var vi avhengig av tålmodige leverandører. Nå er hverdagen en annen. Vi er ajour med betalinger overfor våre samarbeidspartnere og slipper å bruke tid på oppfølging av ubetalte fakturaer, forteller Solberg.

Når nøkkelpersoner i bedrifter må bruke verdifull tid på likviditetsutfordringer, og oppfølging av ubetalte fakturaer, kan det være vanskelig å vite hvor mye likviditet som er tilgjengelig til enhver tid. Gevinsten Solberg og TS Elementer sitter igjen med etter at de tok i bruk fakturasalg er bedre likviditet og kontroll, og han anbefaler flere til å ta i bruk tjenesten.

– Dette hjelper bedrifter til rask flyt på økonomien, og gir grunnlag for god planlegging i henhold til varekjøp og lignende.

Ønsker du å vite mer om fakturasalg?


Du kan lese mer om fakturasalg her eller ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!