Hva må SMB’er vite om ny vekting av klimahensyn i offentlige anbud?

Skrevet av: Camilla Therese Øino -

Lesetid: 2minutter

Norge skal halvere klimautslipp innen 2030 - og det blir derfor viktig at offentlig sektor og næringslivet spiller på lag med hverandre. Et av tiltakene innebærer at klima- og miljøhensyn nå skal vektlegges med minst 30% i offentlige anbud fra 1. Januar.

ny vekting av klimahensyn i offentlige anbud

NYE KRAV: Fra 1. januar 2024 inntrer nye krav om at klima- og miljøhensyn skal vektlegges med minst 30% i offentlige anbud fra 1. januar.

Hensikten med skjerpede krav er å redusere de samlede klima- og miljøpåvirkningene fra kjøp og bruk av varer og tjenester mellom offentlige instanser og leverandører. 

— Dette vil innebære at bedriftene må få orden i eget hus og legge nøkkeltall fra egen klimapåvirkning på bordet,sier Linda Sannesmoen, bærekraftsleder i 24SevenOffice.

De fleste offentlige leverandører er SMB'er

Hvert år bruker offentlige etater i Norge 740 milliarder kroner på kjøp av varer og tjenester. Av alle firmaene som selger til kommunene, er 98 prosent små bedrifter med mindre enn 100 ansatte. Disse små og mellomstore bedriftene står for nesten 60 prosent av alt det kommunene kjøper inn.

Når de nye kravene trer i kraft, og kommunal og statlig sektor må vektlegge klima- og miljøhensyn med minst 30%, vil konkurransen i markedet påvirkes: virksomheter som fremmer klima- og miljøvennlige løsninger vil få et stort konkurransefortrinn. 

— Disse nye reglene vil innebære at små og mellomstore bedrifter vil bli nødt til å kartlegge og fremlegge rapporter om klima- og miljøhensyn de gjennomfører, utdyper Sannesmoen. 

Det er særlig fire områder som er viktige, da de utgjør en stor andel av offentlige anskaffelsesbudsjetter: 

 • Bygg, anlegg og eiendom
 • Veigående transport
 • IKT-utstyr
 • Mat
 • Møbler

Som regnskapsfører kan du være en viktig rådgiver til kunder som planlegger å levere noen av disse tjenestene eller produktene til offentlig sektor fra og med 2024. 

 

New call-to-action

 

17 nye forslag til tildelingskriterier

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring foreslår 17 nye kriterier som gjelder fire av de fem kategoriene som nevnes ovenfor. 

Ifølge Sannesmoen er formålet å ivareta klima- og miljøhensyn i enda større grad. Disse kriteriene innebærer blant annet: 

Noen eksempler på nye tildelingskriterier:

 • Ombruk av eksisterende bygg/bygningselementer
 • Arealeffektivitet
 • Utslippsfri byggeplass og anleggsområde
 • Ombruk og materialgjenvinning av IKT-utstyr
 • Miljømerkede produkter
 • Kjøp av brukte møbler
 • Reparasjon og redesign
 • Matsvinn

 

I tillegg kommer kriteriet om å premiere lav- og nullutslippstransport. Eksisterende kriterieveileder vil bli oppdatert.

Klima- og miljøhensyn i anbud kort fortalt:

 • I henhold til anskaffelsesforskriften, skal klima- og miljøhensyn utgjøre minst 30% i vurderingen, som beskrevet i endringsforskriften tilgjengelig på lovdata.no.
 • Dersom en anskaffelse har et minimalt klimaavtrykk og miljøbelastning, kan det gjøres unntak fra denne regelen.
 • Målet med disse nye reglene er å minske den totale klima- og miljøpåvirkningen fra anskaffelser.
 • I spesielle tilfeller kan det settes spesifikke klima- og miljøkrav i stedet for tildelingskriterier, hvis det tydelig fører til større klima- og miljøfordeler.
 • Forslag til ny veileder og oppdaterte tildelingskriterier finnes på anskaffelser.no.

Hva kan du som jobber i SMB'er gjøre?

For å forbedre seg på strengere krav for å være mer konkurransedyktig i forhold til offentlige anbud, kan det ifølge Sannesmoen være lurt å begynne med klimaregnskap og bærekraftsrapportering – allerede nå. 

— Et klimaregnskap gir viktige nøkkeltall og grafer i en enkel rapport som bør legges ved alle anbud. Denne oversikten over bedriftens klimapåvirkning, kan gjøre bedriften din mer attraktiv enn andre leverandører. Å dele og være åpen om slik informasjon hjelper kunden med å vurdere bærekraft over det som kreves av standardkriterier, forteller hun. 

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon og avtale et møte for hvordan vi i 24SevenOffice kan bistå deres bedrift, og reise mot en mer bærekraftig drift.

 

Book en prat med en ekspert i 24SevenOffice