Klimaregnskap: 7 grunner til hvorfor bedriften din bør ha automatisert klimaregnskap

Skrevet av: Camilla Therese Øino -

Lesetid: 2minutter

Automatisert klimaregnskap er et verdifullt verktøy for å få kontroll over hvilke aktiviteter eller eiendeler i virksomheten som medfører de største utslippene av klimagasser. Vårt klimaregnskap gir deg også spesifikke tiltak du kan iverksette for å redusere bedriftens utslipp.

24SevenOffice - automatisert klimaregnskap

Hva er et klimaregnskap?

Et klimaregnskap er en oversikt over hvilke aktiviteter hos en bedrift som forårsaker klimagassutslipp, og hvor stor mengde klimagassutslipp det forårsaker

Å bruke vårt automatiserte klimaregnskap vil gi deg som bedrift en rekke fordeler.


7 grunner til hvorfor bedriften din bør ha automatisert klimaregnskap:

Bedrifter får stadig flere lover og regler å forholde seg til, særlig når det gjelder miljøengasjement og ansvar knyttet til klima. Ved å integrere et automatisert klimaregnskap, vil bedriften oppnå en rekke fordeler – både direkte og indirekte. 


1. Kutt kostnader

Automatisert klimaregnskap reduserer bedriftens kostnader på kort sikt, og styrker økonomien deres på lengre sikt. Dagens alternativer er manuelt klimaregnskap som utføres av konsulenter. Dette er både tidkrevende og kostbart. 

2. Forberedt på fremtiden

En rekke nye reguleringer og CO2- avgifter vil om kort tid treffe næringslivet. Å være forberedt og ha kontroll på utslipp vil være lønnsomt når disse kravene inntrer.

New call-to-action

 

3. Økt troverdighet

"Grønnvasking er en problemstilling som har dukket opp de siste årene, og betyr at bedrifter fremstiller produktene sine som mer miljøvennlige enn de egentlig er. Dette kan for eksempel være i form av vage, overdrevne eller feilaktige påstander om produktene, og er rett og slett villedende markedsføring.

Med automatisert klimaregnskap vil du få større tillit som bedrift, da du har faktiske tall på bedriftens utslipp som kan støtte opp under arbeid du gjør for å redusere utslipp.


4. Økt konkurranseevne

Fokuset på miljø og klima øker i takt med forventningene om å velge og fremstå miljøvennlig. Om bedriften din velger å fokusere og investere i klima og miljø, vil det gi økt attraktivitet for både kunder, partnere, ansatte og investorer.


5. Tilgang til grønn finansiering og kapital

Kontroll på bedriftens klimagassutslipp kan også åpne nye muligheter og forretningsområder. Bedrifter som viser aktivt engasjement for bærekraft, får lettere tilgang til grønn finansiering og kapital.


6. Går foran som et godt eksempel

I takt med økt fokus på klima og miljø, blir det stadig viktigere for samfunnet at både privatpersoner og bedrifter går foran som et godt eksempel og prioriterer å få oversikt og kontroll over klimagassutslippet sitt.

Ved å være transparent i håndteringen av sin utslippsreduksjon, kan man utad oppfattes som mer tillitsfull, ansvarlig, øke sin attraktivitet samt gå foran som et godt eksempel.


7. Tiltrekk talenter

Bedrifter med høyt engasjement for bærekraft viser seg å være mer attraktive arbeidsplasser.

I jakten på fremtidens beste hoder og hender,vil dedikert bærekraftsarbeid demonstrere bedriftens engasjement og dermed tiltrekke – og beholde – de beste folkene. 

 

Book en prat med en ekspert i 24SevenOffice