A-melding

A-Melding er en månedlig rapport som arbeidsgivere må sende inn gjennom Altinn til NAV, SSB og Skatteetaten. Denne rapporten inneholder viktig informasjon om ansattes inntekt, arbeidsforhold, forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for foretaket.

Hvem må levere A-melding?

A-Melding skal leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser. Dette gjelder uavhengig av om det har vært lønnsutbetalinger i den aktuelle perioden. Med andre ord, selv om du ikke har utbetalt lønn i en måned, er du fortsatt forpliktet til å levere a-meldingen.

Når må a-meldingen leveres?

A-Meldingen skal leveres innen den 5. i hver måned og skal inneholde informasjon fra den foregående måneden. Dersom den 5. faller på en helg eller helligdag, utvides fristen til første virkedag etter den 5.

Innsending av A-Melding gjennom Altinn

Du kan sende inn A-Meldingen manuelt gjennom Altinn ved å logge inn og fylle ut skjemaet A01 med informasjon om lønn, arbeidsforhold og ansatte. Den nødvendige informasjonen kan hentes fra det regnskapssystemet du benytter.

Imidlertid, på grunn av omfanget av informasjon som må fylles ut, samt at denne informasjonen ofte allerede finnes i regnskapssystemet, er det vanligvis mer tidsbesparende å sende A-Meldingen direkte fra regnskapssystemet. Dette anbefales også av Altinn.

Det er viktig å merke seg at hvis du velger å sende A-Meldingen fra regnskapssystemet, må alle A-Meldinger sendes gjennom dette systemet. Det er ikke mulig å veksle mellom manuell innsending gjennom Altinn og bruk av regnskapssystemet, heller ikke for korrigeringer.