Enhetsregisteret

 

Enhetsregisteret er et offisielt norsk register som inneholder opplysninger om ulike organisasjonsformer som enkeltpersonforetak, selskaper og foreninger. Ved registrering får enhetene et unikt organisasjonsnummer, som forenkler identifikasjon og forvaltning av informasjon.

 

Registeret er en del av Brønnøysundregistrene og er tilgjengelig for registrering gjennom Samordnet registermelding. Informasjonen i registeret er offentlig, med unntak av personnummer og D-nummer. Registrering i Enhetsregisteret er ofte et krav for å kunne registrere seg i andre offentlige registre. 

 

Krav til registrering i enhetsregisteret

Registreringsplikten i Enhetsregisteret varierer etter virksomhetstype. Mens aksjeselskap og andre juridiske selskapsformer er pålagt registrering, har enkeltpersonforetak og foreninger rett, men ikke plikt, med mindre de også er registrert i MVA- eller Foretaksregisteret. Nye enkeltpersonforetak registreres automatisk.

Du kan registrere nye og endre eksisterende virksomheter via samordnet registermelding her.

 

Hvilken funksjon har enhetsregisteret?

Enhetsregisteret er et viktig verktøy for både bedrifter og offentlige myndigheter i Norge. Registeret inneholder omfattende informasjon om alle registrerte enheter i landet, uansett hvilken type virksomhet det er. Dette inkluderer enkeltpersonforetak, aksjeselskaper, stiftelser og ideelle organisasjoner. Formålet med enhetsregisteret er å sikre åpenhet og tilgjengelighet rundt informasjon om norske virksomheter, og det spiller en avgjørende rolle i å opprettholde en velfungerende og transparent forretningskultur.

 

Hvilken informasjon finnes i enhetsregisteret?

I enhetsregisteret finner man en rekke opplysninger om hver registrerte enhet. Dette inkluderer selskapets navn, organisasjonsnummer, eierstruktur, adresse og bransje. Disse opplysningene er avgjørende for å kunne identifisere og skille mellom ulike virksomheter, og de gir også viktig informasjon om virksomhetens økonomiske situasjon og legitimitet.

 

Et nyttig verktøy for bedrifter

Enhetsregisteret er et viktig verktøy for bedrifter. Ved å kunne søke opp informasjon om en virksomhet i registeret, kan man raskt og enkelt finne ut om den har et gyldig organisasjonsnummer, om den er registrert som en legitim forretningsenhet og om den opererer innenfor rammene av loven. Dette er spesielt viktig når man skal inngå samarbeid, inngå avtaler eller gjøre forretninger med andre virksomheter.