Moms

Moms, eller merverdiavgift (MVA), er en indirekte skatt som legges på salg av de fleste varer og tjenester. Den betales av forbrukeren, men innkreves og rapporteres til skattemyndighetene av selgeren eller tjenesteyteren.

Momsen er ment å være nøytral for registrerte virksomheter, siden de kan trekke fra momsen de selv har betalt på sine innkjøp, mot momsen de krever inn fra sine kunder.

Hvordan moms fungerer

  • Pålegges salg: Moms legges til prisen på varer og tjenester ved salg.
  • Fradragsrett: Registrerte virksomheter kan trekke fra moms på varer og tjenester de kjøper, som er relatert til egen omsetning.
  • Varierende satser: Momsen kan variere avhengig av varens eller tjenestens art, med standard, reduserte og nullsatser.

 

Praktisk eksempel

Si at en bokhandel kjøper bøker fra en forlegger for 100 NOK eksklusiv moms og selger dem videre for 200 NOK eksklusiv moms. Hvis momssatsen er 25%, vil:

  • Forleggeren kreve 25 NOK i moms fra bokhandelen (100 NOK * 25%).
  • Bokhandelen kreve 50 NOK i moms fra kunden (200 NOK * 25%), men kan trekke fra de 25 NOK i moms betalt til forleggeren, og dermed netto innbetale 25 NOK til skattemyndighetene.


Betydning av moms for økonomien

Moms er en viktig inntektskilde for staten og bidrar til finansiering av offentlige tjenester. Samtidig skal systemet være nøytralt og ikke virke konkurransevridende for virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret.