Avskaffande av papperskravet gör redovisningsbranschen mer digitaliserad

Skrivet av: Rebecca Paulina van Vuuren, Head of Marketing Operations i 24SevenOffice -

Lästid: 1 minutt

Den föreslagna lagändringen för bevarande av räkenskapsinformation och kombinerat uppdrag innebär att redovisningsbranschen är på väg in i en ny era.

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -26 (1)

I den digitala eran har svenska regeringen lagt fram ett förslag om att ta bort kravet om lagring av redovisningsinformation i pappersform, vilket kan förändra redovisningsbranschen och öppna upp för ökad effektivitet och innovation.

 

Bakgrund till förslaget

Regeringen föreslår att kravet på att lagring av räkenskapsmaterial i pappersformat ska tas bort. Det betyder att företag inte längre behöver behålla pappersmaterial om det digitaliserats. Förslaget kommer att leda till betydande tids- och kostnadsbesparingar för företag, särskilt eftersom de slipper hantera stora mängder pappersmaterial under lång tid framöver.

Vidare föreslås en uppgradering av regeln för kombiuppdrag, där ett företag anlitar samma revisionsbyrå för både bokföringshjälp och revision. Den nuvarande regleringen anses vara svår att tillämpa i dagens moderna sammanhang, och den förslagna ändringen syftar till att göra det enklare för företagen att anlita en revisor samtidigt som de kan dra fördel av de bästa tekniska lösningarna för sin bokföring.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

 

Fördelar med avskaffande av papperskravet

Avskaffandet innebär betydande tids- och kostnadsbesparingar för företag. Genom att digitalisera räkenskapsmaterialet krävs inte längre hantering och lagring av stora mängder pappersmaterial under en lång period. Detta minskar behovet av fysiskt utrymme samt sparar företagen pengar som annars skulle ha gått till arkivering och förvaring av dokument.

För redovisningskonsulter och ekonomiexperter öppnar detta upp möjligheter att utmana och förnya sina arbetsprocesser och anamma digital teknologi. 24SevenOffice, med sin vision att förenkla och effektivisera, ligger vi redan i framkan och kan vara en partner i denna övergång. Plattformens molnbaserade lösningar bokföring och fakturering gör att all räkenskapsinformation är tillgänglig och säkert lagrad digitalt.

 

Förväntade effekter och tidsplan för lagändringarna

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Förväntade effekter spås inkluderar minskad administration och kostnader för företag samt en smidigare och mer effektiv bokföringsprocess. 

I denna övergång är det viktigt för redovisningskonsulter och ekonomiexperter att välja rätt verktyg. 24SevenOffice erbjuder de lösningar som behövs för att möta nya lagkrav och främja en mer effektiv och digital framtid.