Rusta din byrå för framtiden med hjälp av AI

Skrivet av: 24SevenOffice -

Lästid: 3minuter

Byråer som väntar på att AI-teknologin ska mogna kommer vara nästintill chanslösa mot konkurrenterna. Det tar tid att utveckla och implementera AI fullt ut därför är det viktigt att agera nu.

24SevenOffice-Miljøbilder-14-

AI, konstgjord intelligens och maskininlärning; buzzorden som har satt märkbara spår i dagens samhälle och inte minst i redovisningsbranschen. AI resulterar i förbättringar inom automatisering, noggrannhet och effektivitet. Teknologin bidrar även till en förändring av arbetsflöden, jobbar 24/7, ger en omedelbar effekt och enligt en undersökning utfört av PwC, kommer AI att kunna bidra med upp till 134,000 miljarder SEK i världsekonomin innan 2030.

Vi kan mer eller mindre jämföra AI-vågens utsträckning med den industriella revolutionen, men med snabbare framsteg. Trots att teknologin utvecklas i ett snabbt tempo, är det många redovisningsbyråer som väntar med att nyttja teknologin tills den har blivit ännu mer etablerad. Detta har dock sina nackdelar. Verkligheten är att de flesta byråer som väntar med att implementera AI kommer att vara nästintill chanslösa mot framtida konkurrenter. Hur kommer det sig egentligen?

 

AI baseras på smarta algoritmer till skillnad från regelbaserade system

AI och konstgjord intelligens är metoder och teknik som gör att datasystem klarar av att genomföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Med hjälp av smarta algoritmer är maskiner kapabla att tolka data, tillämpa sig kunskap, lära sig att utföra speciella handlingar – precis som en människa. Då AI inte bara baseras på regler, utan på smarta algoritmer som hela tiden utvecklas med hjälp av erfarenhet och historik, är det därför möjligt att automatisera redovisningen.

Vi vill understryka viktigheten av att förstå att det är en väsentlig skillnad mellan ett AI-baserat system och ett regelbaserat system. Det förstnämnda lär sig över tid genom att tolka en stor mängd data. Till exempel, på vissa fakturor och leverantörer kan inlärningen förekomma relativt snabbt, medans det kan ta flera månader i andra situationer, detta är beroende på bland annat varulinjer och huruvida AI behöver hantera specifik hantering på kundnivå. Det som gör AI till en suverän och överlägsen teknologi är att den kommer att nå 99 procent automatisering över tid. Dock är det viktigt att förstå att AI är till stor del beroende av mänsklig input för att uppnå denna grad av automatisering.

 

Data ska tolkas, läsas och läras av

Tyvärr räcker det inte med att skruva på AI, luta sig tillbaka och se hur redovisningen bokförs av sig själv. Det som är viktigt är att lära upp AI så att redovisningen blir bokförd så som du önskar och detta tar tid. Maskininlärning tar tid! Data ska tolkas, läsas och läras av. AI lär sig på makronivå tvärs över alla kunder, i tillägg till att den lär sig på mikronivå där den i större grad kan fånga upp säregenskaper med bokföringen. Det kan till exempel vara specifika konton som används för ditt företag som strider mot den globala inlärningen. Mikro-inlärningen är det som har mest tyngd och som verkligen kommer att vara avgörande för de olika säregenskaper som kan förekomma i redovisningen.

 

Redovisningskonsultens roll

Det är ytterst få AI-system som är helt självgående och helautomatiska. De är fortfarande beroende av den mänskliga inputen. Det betyder att en viktig och avgörande del av maskininlärningen är själva interaktionen mellan systemet och dess användare. Detta kan man kalla interaktionsinlärning och det är något som ofta tar flera år. Interaktionsinlärning är ett avgörande steg för att få organisationen att förstå hur systemet integrerar med ekosystemet. Generiska system kommer därför att bringa lite värde för organisationer om de inte är skräddarsydda och anpassade till de individuella behoven. Nyckeln till framgång här är dedikerade medarbetare och redovisningskonsulter som bidrar till interaktionsinlärningen.

Se till att dessa personer tar ägarskap till inlärningen. För i slutändan är det endast inlärningen på hur AI ska bokföra fakturor, som kommer påverka hur träffsäker och automatisk AI:n kan bli.

Dagens byråer anpassar sig efter teknologin och börjar sakta men säkert att använda AI, men det är fortfarande många byråer som hänger efter. Som nämnt tidigare, väntar en del på att teknologin ska mognas ytterligare och att kunskapen inom AI ska bli ännu mer tillgänglig. Även om detta kan verka smart, så kan det få stora konsekvenser. Det tar ofta lång tid att utveckla och implementera AI för fullt och byråer som önskar att vara kvar på marknaden i framtiden har inte tid att sitta och vänta.

I första hand handlar det inte om huruvida AI tar över vissa jobb, utan det handlar om att anpassa sig till nya arbetsmetoder. Det handlar om att byråer som önskar att lyckas med AI, måste börja med AI idag. Tänk över hur fort den teknologiska utvecklingen har gått de sista 10 åren. De nästkommande 10 åren kommer att gå ännu fortare, det kan vi konstatera! AI är utan tvekan den största möjligheten redovisningsbranschen har mött sedan internet kom, så grip den!

 

Är du nyfiken på AI?

24SevenOffice har jobbat med AI under en lång tid. Vi föddes i molnet, vilket ger oss en enorm fördel. Vi har redan hundratals miljoner av fakturor som har gått igenom vårt system. Vår AI-motor har på grund av detta ett enormt datagrundlag att lära sig av, och det ger oss en värdefull konkurrensfördel.