Så får din byrå ett försprång med AI

Skrivet av: 24SevenOffice -

Lästid: 1 minutt

Bli en pionjär inom redovisningsbranschen med hjälp av automatiserad och AI-driven redovisning. Flera byråer är redan på väg mot en tidsbesparing på upp till 90 % - så kan din byrå få ett försprång!

Automatiserad och AI-driven redovisning är inte längre en framtidsvision, utan något som är tillgängligt redan idag. För redovisningsbyråer innebär det en möjlighet att få ett försprång  gentemot konkurrenter, leverera mer värde till sina kunder och samtidigt frigöra resurser för att utveckla verksamheten.

Vår ambition har varit att ta fram en av marknadens mest sofistikerade AI-motorer för redovisning. Resultatet blev AI Assistant, som drivs av avancerad maskininlärning och som enkelt kan implementeras och integreras med ditt affärssystem. AI Assistant finns tillgänglig för redovisningsbyråer som är intresserade av att frigöra resurser för värdeskapande rådgivning och  lönsamhet.

Redovisningsbyrån kan härmed skapa större värden för sina kunder. Tack vare optimerade prognoser, analyser och rapportering för beslutsunderlag i realtid blir byrån en bättre rådgivare. Dessutom kan ditt företag bli en digitaliseringspartner som ligger steget före kunden i deras egen digitala omställning.

 

Maskininlärning leder till ständig förbättring

En stor fördel med AI Assistant är kapaciteten för maskininlärning i molnet. AI Assistant förbättras och  lär sig kontinuerligt av miljontals verifikationer från  tiotusentals kunder för att bättre förstå och utföra  bokföringsuppgifter. Samtidigt lär sig AI Assistant av  just din och dina kunders verksamhet. Baserat på  lärdomarna förbättras kontinuerligt träffsäkerheten upp till 90 %. Härmed sparar du mycket tid i och med  att den manuella hanteringen minskar. Med vår AI kalkylator kan du räkna ut hur mycket just ditt företag kan spara.

Nu lägger vi kanske 80 procent av vår tid på att föra in data och siffror i redovisningen och 20 procent på analys och rådgivning. Inom ett till två år tror jag att hälften av de manuella processerna har automatiserats.

— Bård Hansen, Partner, Value Accounting

Få medarbetare att växa

AI Assistant kan ta hand om hela processen, från att fakturan tas emot tills att den betalas. Fakturor bearbetas automatiskt, läses och tolkas ner på radnivå. Du väljer själv hur mycket av processen som ska skötas manuellt och för vilka kunder AI Assistant ska användas. Det betyder att dina medarbetare bara behöver agera som kontrollanter och får tid över till andra mer  värdeskapande uppgifter. Många byråer ser en stor möjlighet i att låta sina medarbetare utföra  arbete som är mer utvecklande för såväl dem själva som för företaget.