24SevenOffice Økonomi- og Regnskapsprogram

Med 24SevenOffice sitt webbaserte Økonomi- og Regnskapsprogram har du alt du trenger, ferdig integrert, i ett komplett system. Nøkkelord er raskt, fleksibelt og kraftig. Systemet håndterer alle formater for inn- og utgående bilag, og alle funksjoner er ferdig integrert; fra skanning, mottak, attestering, bank, bokføring, reskontro – til rapportering med drill down ned til bilagsnivå. I 24SevenOffice kan du tilpasse bilags- og arbeidsflyt, skreddersydd din bedrifts behov. Kunde og regnskapsfører jobber i samme system, derfor kan du for eksempel utføre store deler av bilagshåndteringen selv. Ekstern regnskapsfører og revisor har selvfølgelig fri brukertilgang.

Inngående bilagsflyt

Bilagsmottaket i 24SevenOffice håndterer alle fakturaformater, fra EHF til skannede fakturaer som f.eks. TIFF, PDF og JPG. Alt du trenger å gjøre når bedriften mottar en faktura, er å sende den inn til mottaket i 24SevenOffice. Legger du inn et par innstillinger på leverandøren i systemet, vil både registrering og kontering gå automatisk. Du har også mulighet til å videresende bilag på attestasjonsflyt, slik at rett person kan godkjenne hvert enkelt bilag. Etter godkjenning går bilag direkte til bokføring.

Gjennom integrasjonen mot bank, blir alle transaksjoner automatisk matchet mot reskontro. Rapporter i sanntid gir deg oppdatert oppdatert informasjon over økonomisk status i din bedrift – med full sporbarhet med drill down.

Utgående bilagsflyt

Med 24SevenOffice sitt Distribusjonssenter har du et komplett aksesspunkt for både sending og mottak av dine elektroniske fakturaer. Vi tilbyr automatisk distribusjon av dine fakturaer fram til kunde, uansett om du vil sende dine fakturaer som elektronisk faktura, PDF- eller printfaktura. Trykk «fakturer» og din faktura sendes umiddelbart til mottaker, samtidig blir den automatisk bokført.

Alle innbetalinger blir automatisk matchet mot reskontro i 24SevenOffice CRM. Ergo har du alltid rapporter tilgjengelig i sanntid – med full sporbarhet med drill down ned til bilagsnivå.

Lønn

Med 24SevenOffice NettLønn vil du på en intuitiv og effektiv måte kunne foreta lønnskjøringer for alle dine ansatte – med effektiv flyt mot regnskapsprogrammet i 24SevenOffice. Vi tilbyr et kraftig og funksjonsrikt lønnssystem, uten at dette går på kompromiss med brukervennlighet og fleksibilitet. Med oss slipper du kompliserte prismodeller og høye oppstartskostnader – betal per bruker og lønnsmottaker per måned, enkelt og greit. Løsningen er intuitiv, skalerbar og lett å ta i bruk. 

Avstemming

Med 24SevenOffice er det meget effektivt å kjøre avstemming og kontrollere poster i regnskapet. Du tar enkelt ut en rapport med saldobalansen, der du har full sporbarhet med drill down ned til bilagsnivå. I 24SevenOffice har du alle bilag sikkert lagret digitalt. Dermed er det svært raskt å spore og få opp bilag for kontroll og avstemming, sammenlignet med tidligere da alle bilag gjerne var arkivert i permer.

Inn- rapportering

24SevenOffice sitt regnskapsprogram er ferdig integrert mot Altinn og vi tilbyr eksport og import mot de mest kjente systemene for lønns- og årsoppgjør i Norge. Du kan bl.a. innlevere MVA-oppgaver med kode fra Altinn, direkte inne i 24SevenOffice.

Integrasjoner

24SevenOffice er integrert mot alle banker i Norge. Dette betyr at du kan kjøre alle betalinger direkte fra regnskapsprogrammet – samt ha full kontroll over inn- og utbetalinger i reskontro. 24SevenOffice er også ferdig integrert mot en rekke andre tjenester som inkasso, kredittsjekk, lønns- og årsoppgjør og avanserte rapporter.