6 grunner til å bruke AI i regnskapsføringen

Skrevet av: Espen Øxsnes, Chief Product Officer i 24SevenOffice -

Lesetid: 2minutter

Å håndtere store mengder fakturaer og leverandørfakturaer kan ofte føre til høye kostnader og ineffektiv tidsbruk. Her kommer kunstig intelligens (AI) inn i bildet som en potensiell løsning.

google-deepmind-dxtkv8qLaY0-unsplash-1

​​Håndtering av store fakturavolum og leverandørfakturaer fører ofte til store kostnader. Derfor kan kunstig intelligens i regnskapsføringen være verdt å teste. Den gode nyheten er nemlig at AI-teknologi kan ta over store deler av regnskapet og den økonomiske styringen, slik at man kan optimalisere bruken av ressursene, og dermed spare både tid og penger.

 

Fra hype til håndfast verdiskaping: AI i bedriften

AI, eller kunstig intelligens, har lenge vært et populært buzzord. Men mange er usikre på hva AI faktisk innebærer, og hvordan det kan være en katalysator for verdiskaping i bedriftssammenheng.

AI-teknologi tillater datasystemer å utføre oppgaver som tradisjonelt har krevd menneskelig intelligens. Ved hjelp av sofistikerte algoritmer kan maskiner tolke data, anvende kunnskap og lære å utføre spesifikke oppgaver, på samme måte som et menneske. Dette betyr at AI, basert på historiske data, kan gjøre forutsigelser og fortsette å lære og utvikle seg over tid.

Les også: Hva er regnskap med AI?

Siden AI i stor grad kan utføre oppgaver som et menneske normalt vil gjøre, vil teknologi spille en avgjørende rolle på alle områder - og i de fleste bransjer. Teknologien eksisterer allerede i overraskende mange av tjenestene vi bruker daglig. Kunstig intelligens gjør at vi for eksempel mottar tilsynelatende “tilfeldige” anbefalinger om hva vi skal kjøpe på nettet (basert på våre personlige preferanser), og tømmer søppelpost fra innboksene våre.


I denne artikkelen skal vi ta for oss seks konkrete fordeler ved å anvende AI i din regnskapsføring.

1. Automatisert fakturaflyt

AI-teknologi kan tolke og prosessere alle innkommende fakturaer, og deretter sende dem til attestering med fullførte regnskapsforslag. Dette betyr mindre manuell håndtering og raskere betalinger.

 

2. Innsikt i store datamengder

AI-systemet kan "lese" og forstå informasjon fra leverandører, produktlinjer og fakturakontekst. Ved å lære på både makro- og mikronivå kan AI levere skreddersydd styringsinformasjon på kundenivå.

 

3. Sanntids regnskap og likviditetskontroll

AI sørger for et konstant oppdatert regnskap som kan brukes som et effektivt styringsverktøy, og bidrar til kontinuerlig likviditetskontroll.

 

4. Tidsbesparelser

Med AI kan økonomiavdelingen fokusere mer på å håndtere avvik og bruke mer tid på verdiskapende oppgaver.

 

5. Prognoser og analyser

AI kan hjelpe deg med å optimalisere prognoser, analyser og rapportering for sanntidsbeslutninger.

 

6. Få et forsprang på konkurrentene

Å være tidlig ute med bruk av AI kan gi et betydelig konkurransefortrinn. Begynn å trene opp din AI i dag og skaff deg et forsprang!

Vi i 24SevenOffice lanserte vår AI-plattform høsten 2018, med en visjon om at 90-95 % av alle inngående fakturaer skal kunne bokføres automatisk ved hjelp av AI. Målet er å gi regnskapsførere og økonomisjefer flere verktøy for å maksimere deres effektivitet og innflytelse.

google-deepmind-RudnS81_2dI-unsplash-1

Selskaper som erkjenner verdien av å ligge i forkant når det kommer til teknologi, vil ofte oppnå et betydelig konkurransefortrinn. Ved å implementere AI i regnskapet kan bedrifter optimalisere økonomiavdelingen som en helhet. Med automatiserte prosesser og økt produktivitet kan virksomheten bruke mer av sine menneskelige ressurser på lønnsomme, verdiskapende oppgaver.

 

AI i regnskap: Status og veien videre

Å implementere AI i regnskapet er ikke bare en engangshandling, men en kontinuerlig prosess. Mens du trener opp din AI, vil den bli stadig bedre til å forstå og håndtere selskapets unike regnskapsbehov. Slik blir regnskap med AI en evolusjonær reise, hvor teknologien og bedriften vokser sammen.

Det er viktig å merke seg at det ikke handler om å erstatte menneskelig arbeidskraft med maskiner, men om å la teknologien ta hånd om repeterende, manuelle oppgaver. På denne måten kan menneskelige ressurser frigjøres til å håndtere mer komplekse, strategiske oppgaver. AI gir oss ikke bare muligheten til å jobbe smartere, men også til å jobbe på en mer meningsfylt måte.

AI er mer enn bare fremtiden - det er her nå, og det er på tide å utnytte de enorme fordelene det kan gi din virksomhet. Er du klar til å ta steget inn i fremtiden med AI og 24SevenOffice?

 

Last ned AI Guide fra 24SevenOffice