Aksjehandel i regnskapet: En komplett veiledning for regnskapsførere

Skrevet av: Camilla Therese Øino -

Lesetid: 3minutter

Lær hvordan du riktig fører kjøp av aksjer i regnskapet med denne omfattende veiledningen for regnskapsførere.

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -26 (1)

Hva er aksjehandel og hvorfor er det viktig å føre det i regnskapet?

Aksjehandel refererer til kjøp og salg av aksjer på børsen eller andre markedsplasser. Det er viktig å føre aksjehandel i regnskapet av flere grunner.

For det første gir det en nøyaktig oversikt over selskapets investeringer og verdipapirer. Dette er viktig for å kunne evaluere selskapets økonomiske situasjon og gjøre informerte beslutninger. Videre er det en juridisk krav å føre aksjehandel i regnskapet i samsvar med regnskapslovgivningen.

Føring av aksjehandel i regnskapet gir også mulighet for å beregne og rapportere eventuelle gevinster eller tap som følge av kjøp og salg av aksjer. Dette er viktig for å kunne vurdere selskapets økonomiske ytelse og skatteplikt. Aksjehandel kan også påvirke selskapets balanse og resultatregnskap, og derfor er det viktig å føre det korrekt i regnskapet.

Kort sagt er det viktig å føre kjøp av aksjer i regnskapet for å ha en nøyaktig oversikt over selskapets investeringer, kunne beregne gevinster eller tap, oppfylle juridiske krav og vurdere selskapets økonomiske ytelse.

 

Hvordan registrere kjøp av aksjer i regnskapet

Når du kjøper aksjer, må du først registrere transaksjonen i regnskapet. Følg disse trinnene for å registrere kjøp av aksjer i regnskapet:

 1. Opprett en ny post i regnskapssystemet for aksjekjøpet. Registrer relevant informasjon som dato for kjøpet, navnet på aksjen, antall aksjer kjøpt, kjøpspris og eventuelle transaksjonskostnader.
 2. Klassifiser aksjekjøpet som en investering. Dette gjør det lettere å spore og vurdere selskapets investeringer over tid.
 3. Oppdater balansen for å reflektere aksjekjøpet. Legg til verdien av aksjene i beholdningen av investeringer.
 4. Registrer eventuelle betalinger knyttet til aksjekjøpet. Hvis du betaler kontant, registrer kontouttaket eller bankoverføringen. Hvis du bruker kreditt, registrer kjøpet på kredittkortet eller opprett en ny gjeldspost.

 

Ved å følge disse trinnene kan du enkelt registrere kjøp av aksjer i regnskapet og opprettholde en nøyaktig oversikt over selskapets investeringer.

 

Føringsprinsipper og regler for aksjehandel i regnskapet

Når du fører aksjehandel i regnskapet, er det viktig å følge visse føringsprinsipper og regler for å sikre nøyaktig og konsistent rapportering. Her er noen viktige prinsipper og regler for aksjehandel i regnskapet:

 • Bruk riktige kontoer: Opprett spesifikke kontoer for aksjehandel i regnskapssystemet. Dette gjør det enklere å spore og rapportere aksjehandelsaktiviteter separat fra andre transaksjoner.
 • Vurder aksjekjøp til anskaffelseskost: Aksjer skal normalt vurderes til anskaffelseskost, som inkluderer kjøpspris og eventuelle transaksjonskostnader. Dette gir en nøyaktig verdi for beholdningen av aksjer.
 • Beregn og rapporter gevinst eller tap: Når du selger aksjer, beregn den totale gevinsten eller tapet basert på forskjellen mellom salgspris og anskaffelseskost. Rapporter dette som en egen post i resultatregnskapet.
 • Vurder verdifall av aksjer: Hvis verdien av aksjer har falt under anskaffelseskost, må du vurdere verdifallet og rapportere det som en nedskrivning i balansen.
 • Følg regnskapslovgivningen: Sørg for å følge gjeldende regnskapslovgivning og standarder for å sikre riktig rapportering av aksjehandel i regnskapet.

 

Ved å følge disse føringsprinsippene og reglene kan du sikre nøyaktig og pålitelig rapportering av aksjehandel i regnskapet.

 

Hvordan bokføre gevinst og tap på aksjer i regnskapet

Bokføring av gevinst og tap på aksjer i regnskapet krever noen spesifikke trinn. Følg disse trinnene for å bokføre gevinst og tap på aksjer i regnskapet:

 1. Beregn gevinst eller tap: Når du selger aksjer, beregn forskjellen mellom salgspris og anskaffelseskost. Dette vil gi deg den totale gevinsten eller tapet på transaksjonen.
 2. Opprett en ny post i resultatregnskapet: Opprett en egen post i resultatregnskapet for å rapportere gevinsten eller tapet på aksjesalget. Plasser beløpet i riktig kategori, for eksempel 'gevinst på aksjesalg' eller 'tap på aksjesalg'.
 3. Oppdater balansen: Hvis du har bokført en gevinst, øk verdien av egenkapitalen i balansen tilsvarende. Hvis du har bokført et tap, reduser verdien av egenkapitalen.
 4. Dokumenter transaksjonen: Sørg for å dokumentere transaksjonen grundig, inkludert dato, aksjenavn, antall aksjer solgt, salgspris, anskaffelseskost og eventuelle transaksjonskostnader.

 

Ved å følge disse trinnene kan du riktig bokføre gevinst og tap på aksjer i regnskapet og opprettholde en nøyaktig oversikt over selskapets økonomiske ytelse.

 

Tips og best practices for å føre aksjehandel i regnskapet

Her er noen nyttige tips og beste praksis for å føre aksjehandel i regnskapet:

 • Hold deg oppdatert på regnskapslovgivning: Sørg for å holde deg oppdatert på gjeldende regnskapslovgivning og standarder for å sikre korrekt rapportering av aksjehandel i regnskapet.
 • Bruk et regnskapssystem: Bruk et pålitelig regnskapssystem som kan håndtere aksjehandel og generere nødvendige rapporter.
 • Dokumenter grundig: Sørg for å dokumentere alle aksjehandelstransaksjoner grundig, inkludert kjøps- og salgsdetaljer, for å ha en pålitelig dokumentasjon.
 • Konsulter med en regnskapsfører: Hvis du er usikker på hvordan du skal føre aksjehandel i regnskapet, kan det være lurt å konsultere en erfaren regnskapsfører for veiledning og råd.

 

Ved å følge disse tipsene og beste praksisene kan du effektivt føre aksjehandel i regnskapet og sikre nøyaktig rapportering.

 

Book en prat med en ekspert i 24SevenOffice