CEO Eirik Stranden deler 24SevenOffice sine ambisiøse planer for 2023

Skrevet av: Rebecca Paulina van Vuuren, Chief Marketing Officer i 24SevenOffice -

Lesetid: 3minutter

Les om 24SevenOffice sin reise så langt, hva som ligger i fokus videre, hvilke trender vi nå ser og hvordan vi tilpasser oss for å møte markedets behov og forventninger.

Eirik Stranden

Når vi nærmer oss slutten av første kvartal, er det et perfekt tidspunkt å reflektere over selskapets utvikling og retning. Vi har tatt en prat med Eirik A. Stranden, CEO i 24SevenOffice, for å få hans innsikt om selskapets reise så langt og hva som ligger i fokus videre for 2023. I denne samtalen diskuterer Stranden noen av de mest betydningsfulle trendene innen regnskaps- og teknologibransjen, og hvordan 24SevenOffice tilpasser seg for å møte markedets behov og forventninger.

Økosystem for mellomstore og store bedrifter med avanserte behov

Vår strategi er å bygge et økosystem som vil betjene mellomstore og store bedrifter med både mindre og mer avanserte behov. Vi ønsker å integrere AI i alle prosesser og handlinger for å hjelpe våre kunder med å ta bedre og raskere beslutninger. I tråd med de behovene vi ser i markedet og trendene som stadig utvikler seg i teknologibransjen, hvor man nå virkelig ser en økning i bruk av AI og automatisering for å forbedre forretningsprosesser.

Les mer: HSB halverte anvendt tid per konterte bilag ved hjelp av AI. 

I 2023 fokuserer vi på å forsterke vår posisjon som en ledende leverandør av forretningssystemer for mellomstore og store bedrifter. Vi ser et enormt potensial i å utnytte AI og automatisering for å hjelpe kunder med å øke produktiviteten, redusere kostnadene og drive innovasjon i deres respektive bransjer.

— Eirik Stranden, CEO, 24SevenOffice

Vi fortsetter også å videreutvikle initiativ med fokus på bærekraft – og som vi virkelig ser en økt etterspørsel etter i markedet. Med stadig flere selskaper som tar initiativ for å redusere sin miljøpåvirkning, i tillegg til nye lover som setter krav til rapportering, er det utrolig spennende å jobbe med vår AI-drevne netto null plattform som hjelper våre kunder med blant annet automatisering og rapportering på karbonregnskap.

 

Les mer: Netto null på autopilot

 

Endringsledelse og tillit er viktig for kundetilfredshet

Vi anerkjenner at ikke alle kunder stoler på nye teknologiske løsninger. Derfor har vi også fokusert på endringsledelse for å bygge tillit med våre kunder og ikke minst for våre kunder slik at de også kan få gjennomslag for ny teknologi innad i bedriften. Vi tror ikke dette blir mindre viktig fremover heller, hvor selskaper må fortsette og tilpasse seg nye teknologier og arbeidsmetoder. Vi ser hvor mye potensiale som ligger i tydelig kommunikasjon, riktig opplæring og ikke minst samarbeid for tilbakemelding og videre utvikling.

Videre vil vi også fortsette å fokusere på personalisering og kundetilfredshet. Vi ønsker å utvikle løsninger som ikke bare automatiserer arbeidsprosesser, men også tilpasser seg kundenes behov. Personalisering er en økende trend i både teknologi- og regnskapsbransjen, og vi tror at selskaper som lykkes med både å effektivisere, i tillegg til å tilby personaliserte løsninger, vil ha et konkurransefortrinn.

 

Book møte for å prate med en ekspert i 24SevenOffice

Teknologi alene ikke er nok for å skape en vellykket forretningsstrategi. Det er derfor vi blant annet har fokusert på endringsledelse og tillitsbygging med våre kunder. Ved å kombinere innovasjon med menneskelig ekspertise, kan vi skape løsninger som er skreddersydd for kundenes unike behov og forventninger.

— Eirik Stranden, CEO, 24SevenOffice

Skybasert teknologi er en selvfølge i dag - nå skal vi videre

I 1997 ble 24SevenOffice startet som det første skybaserte regnskapssystemet. I løpet av disse årene har vi utvidet vår virksomhet internasjonalt og fortsatt å investert videre i skybasert teknologi for å møte våre kunders behov. Teknologien har vært avgjørende for vår vekst så langt og gjorde at vi var tidlig ute med å kunne tilby kundene våre fleksible og skalerbare løsninger, uavhengig av deres geografiske plassering.

Likevel er det mye som har endret seg siden den gang. I dag forventer markedet at systemene deres skal være tilgjengelige til enhver tid. Dette gjør at samtidig som vi skal fortsette å utvikle det vi har bygget opp, må vi også se på hvilke andre teknologiske løsninger og innovasjoner som kan revolusjonere arbeidshverdagen til våre kunder på samme måte som skybasert teknologi gjorde for 25 år siden.

– Kort oppsummert kan du si at vi har lagt et fundament som gjør at vi aldri har vært bedre rustet til å møte fremtiden enn vi er i dag. I 2023 skal vi fortsette å vokse på en måte som kommer til å bli husket i markedet og blant de ansatte, samtidig som vi skal tilpasse oss de skiftende markedstrendene innen regnskaps- og teknologibransjen.

Eirik Stranden understreker flere ganger hvor takknemlig han er for alle ansattes harde arbeid som har gjort det mulig for 24SevenOffice å komme dit vi er i dag, og ikke minst gleder han seg over å fortsette på reisen med alt det spennende som nå venter selskapet i nær fremtid. – Vi ser frem til å fortsette å bygge en innovativ plattform for våre kunder og levere den beste mulige løsningen i markedet, avslutter han.

 

 

Prøv vår priskalkulator og kom i gang med 24SevenOffice