Tilbyr styringsverktøy for bedrifter med ambisiøse bærekraftsmål

Skrevet av: Camilla Therese Øino -

Lesetid: 2minutter

Vår bærekraftsleder i 24SevenOffice, Linda Sannesmoen, har gjennomført “SDG Ambition” - et seks måneders akseleratorprogram i regi av FN. Dette er en viktig del av 24SevenOffice sitt strategiske og praktiske arbeid mot det grønne skiftet.

baerekraftsmal_24sevenoffice

Vår bærekraftsleder i 24SevenOffice, Linda Sannesmoen, har gjennomført “SDG Ambition” - et seks måneders akseleratorprogram i regi av FN.

— SDG Ambiton har vært en viktig veileder for vårt bærekraftsarbeid fremover. Det har resultert i en ambisiøs handlingsplan med bedriftsmål som også åpner nye forretningsmuligheter, smiler Sannesmoen. 

Ifølge Sannesmoen har 24SevenOffice et mål om kontinuerlig forbedring av eget bærekraftsarbeid. 

— Samtidig vil vi være en aktiv pådriver for at kunder og partnere skal maksimere sin klimapositive påvirkning, følger hun opp.

Linda-19.10.22-155

Bærekraftsleder i 24SevenOffice, Linda Sannesmoen.

I globalt selskap

SDG Ambition ledes av UN Global Compact; verdens største nettverk for bærekraftig business. 24SevenOffice er medlem, og dette er det første akseleratorprogrammet selskapet deltar i.

 — Programmet har vært veldig lærerikt og givende. Vi er over tusen selskaper som bidrar globalt, og rundt førti i min nordiske arbeidsgruppe. Programmet har svært høyt nivå og er organisert i en progressiv rekke av forelesninger, fordypning og workshops, forteller Sannesmoen.

— Vi startet med å visualisere fremtiden, liste opp muligheter og risikoer knyttet til aktuelle bærekraftsmål, utforme løsninger, bygge handlingsplaner og sparre dem mot hverandre. Til slutt endte vi med å pitche hver vår dedikerte handlingsplan i plenum, forteller Sannesmoen.

Setter vitenskapsbaserte klimamål

Gjennom programmet har Sannesmoen kommet frem til at 24SevenOffice skal forplikte seg til å sette vitenskapsbaserte klimamål (Science Based Targets - SBT). 

— Vitenskapsbaserte klimamål regnes som gullstandarden for bedrifter som vil forplikte seg til netto null utslipp, forteller Sannesmoen. 

Forpliktelsen innebærer at bedrifter setter ambisiøse mål for utslippskutt innen to år etter å ha undertegnet. Deretter blir målene evaluert av miljøorganisasjonen Science Based Targets Initiative (SBTi). 

 

 

Litt om Science Based Targets (SBT)

Science Based Targets er både en metode og et verktøy for å sette mål og kutte utslipp i selskaper. 

Et vitenskapsbasert klimamål er et mål som nettopp er basert på den nyeste forskningen, og anerkjente metoder. Disse klimamålene blir verifisert av den uavhengige organisasjonen Science Based Targets Initiative (SBTI).

 

 

baerekraftsmal_24sevenoffice

Fra venstre: CRO i 24SevenOffice, Richard Bjørntvedt, COO, Geir Beinset, CMO, Rebecca van Vuuren, bærekraftsleder Linda Sannesmoen og CEO i 24SevenOffice, Eirik Stranden. 

Satser på bærekraft

— For å kunne sette vitenskapsbaserte klimamål trenger bedrifter oversikt og kontroll over utslippene sine. Vi har jo allerede utviklet det ultimate styringsverktøyet for utslippsreduksjon, sier Sannesmoen.

Som en del av 24SevenOffice sin satsing på bærekraft har Sannesmoen vært pådriver i arbeidet med å utvikle en netto null plattform som forenkler bærekraftsarbeid for bedrifter. Det første produktet som tilbys på plattformen er automatisert klimaregnskap. Vi benytter AI til å beregne karbonavtrykk, monitorere utslipp i sanntid, samt generere tiltak for utslippsreduksjon og klimapositiv påvirkning.

— Med vårt automatiserte klimaregnskap kan bedrifter monitorere sine utslipp i sanntid. 

Det finnes ingen enklere måte å følge opp en bedrifts mål om netto null utslipp. Vi utvikler nå egne kjørebaner tilpasset de ulike vitenskapsbaserte klimamålene.

— Vårt produkt blir dermed en gavepakke til bedrifter som setter ambisiøse klimamål, fastslår Sannesmoen.

Med vårt automatiserte klimaregnskap kan bedrifter monitorere sine utslipp i sanntid, og er en gavepakke til bedrifter som setter ambisiøse klimamål.

— Linda Sannesmoen, 24SevenOffice

Veien videre

Med fokus på å lykkes med vitenskapsbaserte klimamål er “Climate Ambition” neste aktuelle akseleratorprogram i regi av FN. Sannesmoen forteller at 24SevenOffice nå arbeider med å definere passende mål, evaluere investeringer, og sette milepæler for sin egen vei  til netto null.

Samtidig har hun høyt fokus på utviklingen av selskapets Netto Null plattform, rettet mot kundene. Her ønsker hun å tilby en spennende fremtidrettede  portofølje produkter som letter bærekrraftsarbeidet for kundene våre, og øker takten i det grønne skiftet.

— Det blir en hektisk høst med fokus på handlingsplanen, implementering av egne bærekraftsmål, lansering av netto null plattformen, porteføljeutvikling og fokus på utrulling av klimaregnskap som kjerneprodukt, avslutter Sannesmoen.