Fremtidens forretningsmodell for regnskapsbyråer: nøkkelen til suksess

Skrevet av: Daria Fagerlund, Head of Consultants i 24SevenOffice -

Lesetid: 5minutter

I en dynamisk verden der teknologien kontinuerlig utvikler seg, står regnskapsbyråer overfor utfordringer og muligheter. Vi dykker inn i emnet

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -41 (1)

For å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen må regnskapsbyråer utvikle seg, og da er spørsmålet hvordan og i hvilken retning?

Det er mye snakk om fremtidens forretningsmodeller og hvordan regnskapsbyråer kan tilpasse seg den teknologiske utviklingen. Vi har derfor tatt en dypdykk i dette temaet for å se hvordan tre forskjellige byråer ser på disse spørsmålene som en mulighet heller enn en utfordring.

I samtaler med Jarl Holst (daglig leder og medgünder) og Axel Brynjulfsen (regnskapssjef og medgründer) fra Askeladdens nysatsning Randi Regnskap, Siri Albertsen, daglig leder i Acceptor Accounting og Anita Baade Tryggestad, daglig leder i Flytsona, har vi fått innblikk i deres ulike tilnærminger til dette temaet.

 

1. Teknologi & Kundefokus

I en tid der teknologiutviklingen akselererer, kan regnskapsbyråer ikke lenger bare forholde seg til lovoppdateringer. De må også ha et sterkt fokus på systemer, integrasjoner og teknologi. Dette ble påpekt av Siri Albertsen fra Acceptor Accounting, som peker på at regnskapsføreren nå har en ny plattform å arbeide med: å være dyktig både innen regnskap og systemer/teknologi. Samarbeid med anerkjente systemleverandører som 24SevenOffice blir derfor avgjørende for å kunne tilby de beste løsningene for kundene.

Med den økende betydningen av teknologi, er det viktig for regnskapsbyråer å være oppdatert på de nyeste verktøyene og metodene som kan effektivisere arbeidsprosesser og sikre nøyaktig rapportering. Dette betyr ikke bare å ha tilgang til de beste systemene, men også å ha kunnskap og ferdigheter til å bruke dem på en optimal måte. Regnskapsførere må derfor være i stand til å tilpasse seg endringer og kontinuerlig utvikle sin kompetanse innen teknologi.

Et godt samarbeid med systemleverandører som 24SevenOffice gir regnskapsbyråer muligheten til å dra nytte av innovative løsninger og tilpassede integrasjoner. Dette gjør det mulig å automatisere manuelle oppgaver og frigjøre tid til mer verdiskapende arbeid. Ved å jobbe tett sammen med systemleverandøren kan regnskapsførere sikre at de utnytter systemets fulle potensial og tilbyr enestående service til kundene.

Med den teknologiutviklingen som er nå, og som vil fortsette å skje, er det mye nytt. Vi ønsker å vise at vi er med på den utviklingen og det fordrer at regnskapsføreren tilpasser seg en litt ny rolle. Det hjelper ikke bare å følge med på lovoppdateringer som Regnskap Norge kommer med, eller hva Skatteetaten har av nyheter. Her må vi følge med på system, integrasjoner, muligheter og på teknologi. Så vi har på en måte fått en ny plattform å stå på.

— Siri Albertsen, Daglig leder i Acceptor Accounting

Alerbtsen kan fortelle at det skal være faglig gode innenfor regnskap, men óg være gode på system og teknologi. Da er et samarbeid med systemleverandører som det vi har med 24SevenOffice enormt viktig i deres hverdag. Hun forteller at de er avhengige av partnere som følger med på den teknologiutviklingen, hvordan bransjen endres og hvordan kunders behov endres.

Jarl Holst i Randi Regnskap er helt enig i at teknologi og kunde står helt sentralt fremover:

- Når vi skal revolusjonere regnskapsbransjen har vi et konkret fokus, og det er kunden. Hva er det kunden vil ha? Hva er det vi vet de ikke vil ha? Hvordan kan vi imøtekomme kundens behov med teknologi og forretningsmodell? I den forbindelse har vi valgt en forretningsmodell med der vi leverer en fastpris på regnskap, mener Holst.

 

 

2. Utvidelse av Tjenester

I tillegg til å være dyktig innen regnskap og teknologi, må regnskapsbyråer også være i stand til å tilby et bredere spekter av tjenester for å møte kundenes behov og forventninger. Dette ble understreket av Anita Baade Tryggestad, daglig leder i Flytsona, som påpekte at automatisering ikke er en trussel, men heller en mulighet til å utvide tjenestene og redusere risikoen for manuelle feil.

Ved å tilby rådgivning innen ledelse, styrearbeid og bedriftsoppbygging, kan regnskapsbyråer som Flytsona bistå kundene på flere områder og hjelpe dem med å optimalisere driften av virksomheten. Dette gir kundene en helhetlig tilnærming til regnskap og økonomistyring, og sikrer at de har den nødvendige kunnskapen og støtten for å kunne ta strategiske beslutninger.

Flytsona ser ikke på automatisering som en trussel.

Vi er avhengig å følge utviklingen og automatiseringen som skjer hele veien. Automatisering frigjør uten tvil tid, til å kunne hjelpe kunder med andre tjenester og oppgaver. Automatisering i regnskapsbransjen ser vi på som utelukkende positivt; jobben blir enklere, risikoen for manuelle feil blir redusert, for å nevne noen av fordelene.

— Anita Baade Tryggestad, Daglig leder i Flytsona

3. Spesialisering og bransjefokus

I en stadig mer konkurransedyktig bransje, kan regnskapsbyråer skille seg ut ved å spesialisere seg på bestemte bransjer og tilby skreddersydde løsninger. Dette tillater dem å bli eksperter innenfor spesifikke områder og gi råd om hvordan kunder kan optimalisere spesifikke aspekter av sin virksomhet.

Askeladdens nysatsning, Randi Regnskap, ser fordelen ved å fokusere på spesifikke bransjer og tilby skreddersydde løsninger.

– Dette med å skulle hjelpe kunder med mer enn bare regnskap. For en kunde er regnskapet bare noe som skal være i orden. Men om du som regnskapsfører også har mer fokus på forretningsutvikling, hvordan kunden driver selskapet, hvilke smarte systemer som finnes der ute, utover regnskapssystemet - så åpner det seg mange muligheter.

– I Randi Regnskap satser vi på noen veldig spesifikke bransjer, som Askeladden befinner seg i, der vi har spisskompetanse på hvordan for eksempel du kan optimalisere ditt legekontor eller din frisørsalong, og tenke helt annerledes på betaling og kundeflyt, og så videre. Det blir mer og mer teknologi- og kundedrevet, og da må vi være der med de beste løsningene og gå utover regnskapet, sier Jarl Holst.

 

4. Timepris vs. fastpris

Når det gjelder prismodeller, velger regnskapsbyråer ulike tilnærminger basert på kundens behov og ønsker. Noen, som Acceptor Accounting og Flytsona, tilbyr en kombinasjon av fastpris og timepris for å imøtekomme forskjellige behov.

- Vi har foreløpig valgt en kombinasjon, sier Siri i Acceptor Accounting. Et nøkkelord her er kundens behov. Du har kunder som kun trenger og er interessert i ordinær regnskapsføring, og som ønsker en fastpris og forutsigbarhet på det. Da vet de hva de får og hvilken pris de betaler for tjenesten. Så har du kunder som trenger og vil har mer bistand, og som ønsker at vi skal se på regnskapet deres til enhver tid. De vil hele tiden ta tak i ny muligheter og derfor trenger mer fleksibel regnskapsføring, både i form av tjenester og bruk av tid. Da er gjerne timepris en mer fleksibel løsning, men det er naturligvis ikke til hinder for å se på effektivisering. Så vi velger å tilby begge alternativer, både timepris og fastpris, for at vi skal kunne være tilpasningsdyktige utifra kundens behov.

Flytsona opererer også med flere ulike varianter:

– Vi har både fastpris og timepris eller en hybridmodell, der vi for eksempel tar fastpris for bokføringsdelen. Vi opplever at det er viktig å tilby begge deler, men den største andelen er på timepris. Vi er opptatt av å møte kundenes behov og tilpasser oss deretter, sier daglig leder Albertsen. 

Randi Regnskap satser derimot 100% på fastpris:

- Vi har satt vår prismodell utifra det vi opplever at kundene ønsker seg og er opptatt av. Og utifra den researchen vi har gjort; er det er fastpris. De ønsker at regnskapstjenestene leveres til en forutsigbar pris, rett og slett. Derfor har vi valgt å gjøre dette 100% på tvers av våre selskaper. Det gjør at vi er bundet til masten sammen med kunden; der vi velger å kun se på kundens omsetning opp mot en fastpris, og binder oss til en pris for ett år. Det vil si at om kundes omsetning faller, så er vi sammen med kunden om det, og om kundens omsetning øker, tilsvarende andre veien. Vi mener det er det som skal til for å spille kunden god, og at vi som en konsekvens av dette er nødt til å sørge for at prosessene er gode, at vi er godt organisert, for samspille optimalt med kunde. Vi leverer en totalpakke og kommer tett på kunden, uten behov for skreddersøm, og da opplever vi ikke at risikoen er så stor med fastpris, forteller regnskapssjef og medgründer Axel Brynjulfsen.

Regnskapsbransjen snakker om automatisering, bedre kundereise og bedre effektivitet, og vi føler at om vi skal stå inne for det så må vi også tilby en prismodell som følger det, tilføyer Jarl Holst.

— Jarl Holst, Daglig leder i Randi Regskap

Avsluttende tanker

Med den raske utviklingen og stadig skiftende landskapet i regnskapsbransjen, er det essensielt at regnskapsbyråer opprettholder sin fleksibilitet og evne til å tilpasse seg kundenes behov. Mens teknologi vil fortsette å spille en avgjørende rolle i effektiviseringen av regnskapsprosesser, er det viktig å ikke miste av syne hva som virkelig betyr noe - kunden. Kundens behov og ønsker skal alltid være i sentrum for ethvert regnskapsbyrå, og det er gjennom å lytte og tilpasse seg disse behovene at byråene virkelig kan skille seg ut og levere enestående service.

Uansett hvor mye teknologi som blir implementert, vil det alltid være behov for en menneskelig touch i regnskapsbransjen, og det er her regnskapsbyråer kan skille seg ut ved å tilby personlig og skreddersydd rådgivning til kundene. Så selv om verden blir stadig mer digitalisert, er det viktig å huske at det er kunden som er hjertet i ethvert regnskapsbyrå, og deres behov og ønsker må alltid være i fokus.