Fremtidens regnskapsbyrå: Dette må til ifølge ekspertene

Skrevet av: 24SevenOffice -

Lesetid: 3minutter

Vi inviterte viktige aktører i regnskapsbransjen til en høyaktuell diskusjon rundt ulikheter i bransjen og hva som skal til for å lykkes i fremtiden.

fremtidens regnskapsbyra

11. november inviterte vi Regnskap Norge, Vekstra og Sky Accounting for å få i gang en spennende diskusjon rundt ulikheter i regnskapsbransjen og forskjellige forutsetninger byråer har i dag for å rigge seg for fremtiden - og ikke minst hva som skal til for å lykkes.

CAMP.CLOUD er Norges viktigste event-serie for regnskapsførere, og i år har vi - gjennom tre webinarer - utfordret viktige bransjeaktører på hvilket ansvar de har for å vise dagens regnskapsbyråer veien til å lykkes i fremtiden - via byråmodellen Regnskapshus 2.0!

Et av de viktigste spørsmålene vi stilte på årets hovedevent i CAMP.CLOUD- serien 11. november var: Hva har forretningsmodell, teknologi og menneskelig kompetanse til felles? Og ikke minst hvordan kan disse elementene spille hverandre gode?

Meld deg på årets Cloud Camp - 18-19. oktober 2023.

Suksessfaktorer for fremtidens regnskapsbyrå

På årets hovedevent i CAMP.CLOUD-serien inviterte vi altså tre eksperter fra store bransjeaktører. Rune Aale-Hansen som er administrerende direktør i Regnskap Norge, utdannet siviløkonom og har bakgrunn fra virksomheter som Dyno Industrier, Utenriksdepartementet og Norsk Kommunalteknisk Forening. 

Neste gjest på lista var Charlotte Thjøme, som er daglig leder i Sky Accounting AS. Hun har bakgrunn som autorisert regnskapsfører med variert bransjeerfaring, og er en ivrig pådriver for å ta i bruk nye systemer og løsninger. Sist men ikke minst fikk vi med oss Trond Brenden som er adm. dir i Vekstra. Han er både statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører og har erfaring med forretningsutvikling, styrearbeid og ledelse.

 

CAMP.CLOUD 11.11.2021 studio

Punktene under er noen av hovedsakene som ble diskutert i CAMP.CLOUD-studio 11. november i diskusjonen rundt hva som kreves av fremtidens regnskapsbyrå:

Tydelig fokus og målsetting for byrået

- Vi bør ha et tydelig mål på hva byrået ønsker å være for kundene, og hvilke tjenester det ønsker å tilby. For å levere en komplett tjeneste må man først bestemme hva man skal tilby. Skal det både inkluderer HR, lønn, regnskap, kontroll og teknologi? Dette definerer hva byråets komplette leveranse er, sa Trond Brenden.

Ansvarliggjøring av kunde - til felles beste

- Jeg liker ikke å sette krav til kunden, men heller å se på det som å ansvarliggjøre kunden. Det er viktig at vi veileder kundene og blir enige om et felles mål. Jeg tror dette blir den største delen av jobben vår fremover som regnskapsførere, rett og slett det å bry seg om kunden, sa Charlotte Thjøme.

Teknologisatsning

- Vi ser at dette ofte blir et kostnadsspørsmål. Noe satsning er faktisk ‘business as usual’, det er viktig å huske på. Selvom et byrå sier “Vi satser jo ikke, vi bare gjør som vi gjør”, så impliserer det også en satsning. Her dukker det opp et viktig spørsmål til leverandørene, for hvordan bidrar de? Det er viktig at en reell teknologisatsning også blir mulig og kostnadseffektivt for de mindre byråene som også har mindre muskler økonomisk sett, sa Rune Aale-Hansen.

Digitalisering - og bærekraft

Krav om digitalisering, fordi “toget går nå”. På samme tid er det mye fokus på bærekraft, og markedet stiller sannsynligvis krav før lovverket gjør det! 

Verdiskapning > frister

Tidligere har det vært mye fokus på lover, regler og frister. Nå er det på tide å ha mer fokus på verdiskapning. Her må vi komme tettere på bransjen, dra ut å informere, og sørge for at alle får med seg endringene og alt som skjer. Dette er en ny rolle for oss regnskapsførere, med de kravene til endring det forusetter, sa Charlotte Thjøme.

Kompetanseoverføring - ja takk begge deler

- De unge er viktige på grunn av deres forhold til teknologi og utvikling, og kreative friske pust. Men vi må også på best mulige måte overføre kompetansen fra de som har vært lengst i bransjen til de yngre. Det er helt klart en kompetanseoverføring som bør skje begge veier, sa Trond Brenden.

Suksessformel: Forretningsmodell, teknologi og mennekselig kompetanse

Tittelen på årets hovedevent i CAMP.CLOUD-serien var “Veien til Regnskapshus 2.0”, for å sette fokus på hva som blir viktig for regnskapsbyråer fremover.

 

 

Fremtidens løsninger handler om mye mer enn bare forretningsmodeller, teknologi og kompetanse. Det handler også om bransjeforeninger, byråledere og systemleverandører, og å forstå at disse er gråsoner der vi alle må ta ansvar og sørge for å spille hverandre gode.

I en bransje som er i stadig utvikling, og der alle byråer har ulike utgangspunkt og forutsetninger, har vi ikke “råd” til å være i krig med hverandre.

  • Det handler om synergier og å faktisk dra nytte av hverandres kompetanser.
  • Det handler om at byråledere trenger mot til å skape forandring og til å teste ut ny teknologi og sørge for å tilrettelegge for utvikling av riktig kompetanse.
  • Det handler om at bransjeforeninger må ta tempen på markedet for å virkelig se hva kundene vil ha, hva byråene trenger og deretter tilgjengeliggjøre informasjon som legger til rette for utvikling og som skaper trygghet i markedet.
  • Det handler om at systemleverandører må tilgjengeliggjøre teknologien som kreves for å sikre fremdrift og utvikling, og ikke minst skape tillit til teknologien.

Team work makes the dream work, sies det.

Vi i 24SevenOffice er mer enn klare for å ta vårt ansvar.

 

Prøv vår priskalkulator og kom i gang med 24SevenOffice