Hvordan påvirker kunstig intelligens regnskapsbransjen?

Skrevet av: Frode Brurberg Hansen -

Lesetid: 3minutter

Det vil ta tid å utvikle og implementere AI for fullt. Byråene som venter med å ta i bruk AI vil kunne ende opp med å ikke nå igjen konkurrentene. Se hva du kan gjøre for å henge med i utviklingen.

24SevenOffice kustig intelligens og regnskapsbransjen

AI, kunstig intelligens, maskinlæring – buzzordene som for lengst har fått grobunn i samfunnet – ikke minst i regnskapsbransjen, og vi begynner allerede å se effekten. AI skaper betydelige forbedringer i nøyaktighet og effektivitet, gjør en betydelig forskjell i nesten alle domener. AI bidrar til endring av arbeidsflyt, jobber 24/7, gir umiddelbar verdi, og vil bidra med ca NOK 145 milliarder til verdensomspennende BNP innen 2030 (PwC).

Vi kan sammenligne AI-bølgen mer eller mindre i størrelsesorden til den industrielle revolusjonen, men det beveger seg mye raskere. Til tross for rask teknologisk utvikling, er mange regnskapsbyråer av den oppfatning at de venter med å omfavne teknologien til den har etablert seg enda mer. Men en slik tilnærming har sine ulemper. Realiteten er at byråene som venter med å ta i bruk AI vil kunne ende opp med å ikke nå igjen konkurrentene. Men hvorfor er det slik?

Les også: 6 gunner til å bruke AI i regnskapsføringen

 

Maskinlæringen

AI og kunstig intelligens er metoder og teknikker som gjør at datasystemer er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Ved hjelp av smarte algoritmer er maskiner i stand til å tolke data, tilegne seg kunnskap, og lære seg å utføre spesielle handlinger — som et menneske. Ettersom at kunstig intelligens ikke bare baserer seg på regler, men smarte algoritmer som lærer og bygger opp erfaring, er det derfor mulig å automatisere regnskapet.

Det er likevel en vesentlig forskjell mellom et regelbasert system (som blant annet dagens 24SevenOffice) og et AI-basert system. Et AI-basert system lærer over tid ved å bruke mye data. Eksempelvis, på noen fakturaer og med noen leverandører, kan læringen skje ganske raskt, mens i andre situasjoner tar det uker eller måneder. Det som gjør AI til en suveren og overlegen teknologi, er at den kommer til å nå 99 prosent automatisering over tid, men for å kunne nå denne automatiseringsgraden er AI helt avhengig av menneskelig input.

Det er ikke slik at du kan skru på AI, lene deg tilbake og se at regnskapet føres av seg selv. Det som er viktig er å lære opp AI slik du selv ønsker at regnskapet ditt skal bli bokført, og dette tar tid – maskinlæring tar tid! Data skal tolkes, leses og huskes, og det tar tid å distribuere kunnskapen.

AI lærer på makronivå på tvers av alle 24SevenOffice sine over 40.000 kunder, samt på micro nivå hvor den i større grad klarer å fange opp særegenheter med regnskapet. Det kan være spesifikke kontoer som benyttes for ditt selskap som strider mot den globale læringen. Micro-læringen er den som vektes mest og vil være helt avgjørende for de ulike særegenhetene som ofte finnes i et regnskap.

 

Last ned AI Guide fra 24SevenOffice

 

Regnskapsførerens rolle

De færreste AI-systemer er fullstendig selvstyrende og helautomatiske. De er fortsatt avhengig av den menneskelige inputen. Det vil si at en viktig og avgjørende del av maskinlæringen oppstår mellom systemet og dets brukere – det man kan kalle interaksjonslæring – en læring som ofte tar år. Dette er et avgjørende steg for å få organisasjonen til å forstå hvordan systemet samhandler med økosystemet.

Generiske systemer vil derfor gi liten verdi til selskaper dersom de ikke skreddersys og tilpasses hvert enkelt behov. Nøkkelen for å få til dette er dedikerte medarbeidere/regnskapsførere som bidrar til interaksjonslæringen. Det er kun ved korrekt bokføring av faktura gjennom AI-mottaket at læringen finner veien inn i datasettet og gjør AI enda smartere og mer presis.

Byråene tilpasser seg og tar i bruk AI, men mange henger fortsatt etter. I stedet venter de på at teknologien skal modnes ytterligere, og at ekspertisen innen AI skal bli enda mer tilgjengelig. Det vil ta tid å utvikle og implementere AI for fullt og byråene som ønsker å være her i fremtiden har ikke tid til å sitte på gjerdet.

I første rekke handler det heller ikke om hvorvidt AI tar over jobbene, men å tilpasse seg nye arbeidsmetoder. Det handler om at byråene som ønsker å lykkes med AI må ta i bruk AI i dag. Det vi er vitne til nå er en utvikling vi aldri har sett tidligere og hvis du synes den teknologiske utviklingen har gått fort de siste 10 årene, så vil de neste 10 gå enda raskere! AI er den største muligheten regnskapsbransjen har møtt siden internett kom, så grip den!

 

Er du nysgjerrig på kunstig intelligens og AI?

24SevenOffice har jobbet med kunstig intelligens (AI) i lang tid. Vi ble født i nettskyen, noe som gir oss en stor fordel. Vi har allerede hundretalls millioner av fakturaer som har gått gjennom vårt system. Det gir oss en stor konkurransefordel, da vår AI-motor har et enormt datagrunnlag å lære fra.

 

Book en demo i vår kalender, og se med egne øyne hvordan din bedrift kan utnytte kunstig intelligens.

 

Book en prat med en ekspert i 24SevenOffice