Revisorene digitaliserer seg – hva med regnskapsbransjen?

Skrevet av: Vilde Wangen Lindqvist, Head of Marketing i 24SevenOffice -

Lesetid: 2minutter

I løpet av to til tre år skal nærmere 1000 revisorer digitaliseres gjennom det nyetablerte Digitaliseringsakademiet i regi av Revisorforeningen. Med seg på laget har de 24SevenOffice som sin samarbeidspartner.

24SevenOffice-Miljøbilder-62-

Digitaliseringsakademiet har som formål å hjelpe revisorene til å håndtere digitaliseringsutfordringene i egen virksomhet, og hos kundene. Og øke bevisstheten og kunnskapen om hvilke løsninger som finnes.

Ifølge administrerende direktør i Revisorforeningen, Per Hanstad, er digital forståelse avgjørende – både for revisorer og regnskapsførerne de samarbeider med.

– Revisor er en viktig og naturlig rådgiver for klienten. For å være en god veileder og samtalepartner må vi kjenne klientenes utfordringer og muligheter, og i stor grad dreier det seg om digitalisering – om rutiner, automatisering og gode verktøy, sier han.

Revisorforeningen ønsker å etablere effektive arbeidsmetoder for fremtidens revisorer. Som en del av målet tar de i bruk skyløsninger og gode standardløsninger da det er kostnadseffektivt og fremtidsrettet ifølge Hanstad.

– Vi vurderte flere systemer i markedet før valget falt på 24SevenOffice. Modenhet, muligheter for å skalere, brukervennlighet og en fornuftig prismodell var viktige grunner til at vi valgte det som vårt prefererte system.

— Per Hanstad, Administrerende direktør i Revisorforeningen

Store gevinster mellom revisor, regnskapsfører og kunde

Effektivitet er stikkord for fremtiden, og i revisorbransjen kan mange prosesser effektiviseres betydelig.

Digitaliseringsakademiet viser hvordan bruk av digitale verktøy kan bidra til en bedre og mer effektiv leveranse av revisjons- og rådgivningstjenester.

– Verktøyene gjør at vi kan arbeide smartere, være mer proaktive og levere tjenester av høyere verdi for klientene våre. Hovedfokuset dreies fra historiske tall og årsregnskapet, som for mange har hatt begrenset verdi, til data og transaksjoner i sanntid, sier Hanstad og legger til:

– Samtidig tilgang til all informasjon i sanntid gir en helt annen mulighet for samhandling og kommunikasjon både med klienten og med regnskapsfører. Med ERP-system fra 24SevenOffice vil informasjonsflyten mellom revisor, regnskapsfører og kunde være sømløs. Dette gir store gevinster for alle parter.

 

Leverer tjenester med høyere relevans

En undersøkelse utført av RightNow Technologies viser at 73 prosent av kundene forlater bedriften grunnet dårlig service. Og en annen undersøkelse, utført av The Rockefeller Corporation study, viser at 68 prosent av kundene bytter selskap fordi de mener selskapene ikke bryr seg om dem. Med andre ord er det viktigere enn noen gang å vise at man forstår kundene, og følger med i regnskapet.

– Alltid oppdaterte regnskap er nøkkelen til effektivisering og god drift, både i revisors egen virksomhet og hos klientene våre. Det gir ikke bare store fordeler for den daglige ledelsen i den løpende styringen av virksomhetene, men også for revisor som nå er «på» tidligere, og kan levere tjenester med høyere relevans for kunden, sier Hanstad.

Revisorforeningen tror på at riktig bruk av teknologi vil bidra til en mer effektiv drift av egen virksomhet, og Digitaliseringakademiet er starten på det digitale løftet som skal til for å bli mer relevante for klienten.

– Om vi selv omfavner ny teknologi og tar det i bruk i vår egen virksomhet, vil vi også bli mer relevante for våre klienter, sier Hanstad.

 

Hva med regnskapsbransjen?

Det er mye snakk om hvordan regnskapsførerne kan bli en rådgiver for sine kunder, og for revisorbransjen er det intet unntak. Partner Manager i 24SevenOffice, Freddy Kristensen, er tydelig på at rollen som rådgivere overfor sine kunder krever at revisorene bidrar i mye større grad med digital forståelse.

– Tradisjonell IT og økonomi smelter stadig mer sammen og kundene er avhengige av rådgivere som kan gi god veiledning i forhold til hvordan kunden kan styre sine forretningsprosesser. Denne posisjonen er for tiden "up for grab" og her ønsker både revisorer, regnskapsførere og IT-bransjen generelt å ta denne posisjonen, sier han.

24SevenOffice er svært fornøyde med samarbeidet med Revisorforeningen og Kristensen ser stor verdi i hvordan Digitaliseringsakademiet hjelper på posisjoneringen for alle parter.

– Revisorforeningen har tatt et meget viktig initiativ i forbindelse med Digitaliseringsakademiet. Her hjelper de bransjen til å ta den viktige rådgiverposisjonen som trengs i den digitale revolusjonen som foregår om dagen, sier han.

 

Automatisering som konkurransefortrinn

Veien mot å bli en rådgiver for kunden trenger ikke være lang. Har man digital forståelse, vet å ta i bruk automatisering og digitale verktøy, er virksomheten på god vei.

 

Last ned AI Guide fra 24SevenOffice