Skatteregler for gaver til ansatte

Skrevet av: Camilla Therese Øino -

Lesetid: 3minutter

Mange bedrifter pleier å gi gaver til de ansatte, eller spandere middag på ansatte, kunder og partnere ved ulike anledninger. Om du pleier å gjøre dette, kan være lurt å huske på at det finnes skatteregler for hva du kan gi.

skatteregler gaver til ansatte

SKATTEREGLER: Les mer om gaver til ansatte og skatteregler rundt dette.

Hvilke gaver kan du gi til de ansatte?

Du kan gi mye forskjellig til de ansatte – mange gir blant annet interiør, blomster, gavepakker, opplevelser eller gavekort. De siste årene har det også blitt vanlig at flere bedrifter også gir penger til en veldedig organisasjon.

Med andre ord kan du gi det meste som gave – men hovedregelen er at de ansatte ikke kan bytte gaven inn i penger.

Hva er skattemessig fradrag?

Det er viktig å kjenne til forskjellen mellom skattemessige og regnskapsmessige fradrag. Skattemessige fradrag bidrar til å redusere det skattemessige resultatet i næringsoppgaven, som igjen kan senke skatten din. Dette er altså utgifter du trekker fra for å vise et lavere overskudd. 

Regnskapsmessige fradrag på sin side trekker kostnader fra bedriftens regnskap. En viktig del av skatteplanleggingen for både ENK og AS er å skille mellom private og forretningsmessige utgifter.

Dersom firmaet betaler for personlige utgifter, kan dette føre til skatt. Ved å forstå disse grunnleggende prinsippene, kan du bedre håndtere bedriftens finans og unngå unødvendig skatt.

Er gaver til ansatte fradragsberettiget?

  • Gaver du gir til ansatte og som er verdt opptil 5 000 kr per år, er skattefrie for mottakeren – dette beløpet kan arbeidsgiver trekke fra på skatten. 
  • Om gaver til ansatte overstiger 5 000 kr per år, må mottakeren skatte av overskytende beløp. Denne grensen gjelder totalverdien av alle gaver som er mottatt fra arbeidsgiver og andre parter. 
  • Om bedriften gir ansatte gaver for over 5 000 kr i året, skal bedriften betale arbeidsgiveravgift. Hvis en ansatt mottar gaver verdt 4 000 kr fra bedriften, og har mottatt gaver for 3 000 kroner fra noen andre, må vedkommende betale skatt for de 2 000 kr som er over beløpsgrensen. I dette tilfellet slipper imidlertid bedriften å betale arbeidsgiveravgift. 
  • Mindre gaver og oppmerksomheter som blomster, vin og konfekt og annet av begrenset verdi, anses ikke som skattepliktig inntekt. 

 

Den årlige, generelle grensen på 5 000 kr gjelder for alle gaver fra arbeidsgiver – unntatt jubileumsgaver og lignende – som har egne skattefrie grenser. Det finnes noen unntak for denne regelen: som bryllup, pensjonering, avslutning av et langvarig arbeidsforhold (minst 10 år), og runde fødselsdager som 50, 60, 70 eller 80 år. Da er det en egen beløpsgrense på 4 000 kr for disse tilfellene.

Hvor mye rabatt kan du som bedrift gi til ansatte?

Generelt kan bedrifter tilby sine ansatte skattefrie rabatter på opptil 8 000 kr årlig. Disse rabattene er underlagt utvalgte regler: 

  • Rabattene er gyldige på varer eller tjenester som selges av bedriften eller et annet selskap innenfor samme konsern. 
  • Det finnes ingen øvre grense for rabattprosenten som kan tilbys til de ansatte. 
  • Rabatten er forskjellen mellom normalprisen for forbrukere og den reduserte prisen den ansatte betaler. 

 

Dersom den totale verdien av rabattene i løpet av et år overstiger 8 000 kr, må den ansatte betale skatt på overskridelsen, og arbeidsgiveren må betale arbeidsgiveravgift på det samme beløpet.

Kan jeg gi gaver til kundene mine?

I likhet med gaver til de ansatte kan du også gi mindre gaver til kunder, som for eksempel sjokolade, vin eller konfekt. Om du gir gaver til kunder eller forretningspartnere er dette generelt ikke fradragsberettiget i skattemessig sammenheng, noe som gjelder både for skatt og merverdiavgift. 

Dette innebærer at det er mulig å gi julepresanger til kundene dine. Vanligvis er ikke slike gaver fradragsberettigede, men unntak gjelder hvis gavene er reklameprodukter med lav verdi – og ikke overgår 297 kroner – og er direkte knyttet til din bedrift sin aktivitet. Eksempler på slike produkter kan være blokker eller penner merket med bedriftens logo. For at disse gavene skal være kvalifisert for skattefradrag, er det nødvendig at de deles ut til et bredt spekter av kunder.

Hva sier skatteetatens regler for gaver til ansatte?

Utgifter til gaver gitt til forretningskontakter, deres familier eller ansatte, blir vanligvis kategorisert som representasjonskostnader. Utgifter til gaver som ikke stiger over 279 kroner, være godkjent som fradragsberettigede reklamekostnader.

Gaveartikler kan godkjennes som reklame i henhold til FSSD § 6-21-5, så lenge alle følgende kriterier er møtt:

  • Innkjøpskostnaden for gaveartikkelen må ikke overstige den fastsatte satsen, referert til i takseringsreglene § 2-3-5.
  • Gavegjenstanden må være designet med reklameformål og produsert i større kvantum.
  • Bedriftens merke og/eller navn må være fast tilknyttet gaveartikkelen.

 

Kan jeg få skattefradrag for julemiddagen for de ansatte?

Julebord og julelunsj regnes som hyggelige velferdstiltak for ansatte, og er helt skattefrie for arbeidstakere. Selskapet kan faktisk trekke kostnadene fra skatten, men kravene til rimelige velferdstiltak er oppfylt. Disse tiltakene er tilgjengelig for alle ansatte, inkludert deres følge, styremedlemmer, deltidsansatte og andre personer som har relasjon til virksomheten. 

Det finnes ingen øvre grense for hvor mye du kan bruke på slike tiltak, og selskapet får fullt skattemessig fradrag selv om alkohol er inkludert. Reglene gjelder imidlertid ikke bedrifter med kun én ansatt.

Er det mulig å få skatefradrag ved å holde julemiddag for kunder?

I disse tilfellene gjelder reglene for representasjon - en invitasjon til kunder regnes som en representasjon, som vil si at bedrifter kan trekke fra kostnader på inntil 541 kr per person på skatten. 

Dersom disse reglene for representasjon ikke er oppfylt, vil bedriften ikke kunne få skattefradrag for utgiften, og mottakeren kan bli skattepliktig dersom arrangementet anses å være av mer personlig karakter.

Et av kravene er blant annet at det ikke serveres brennevin under middagen, da dette vil føre til at det ikke gis skattefradrag for matkostnadene.

 

Book en prat med en ekspert i 24SevenOffice