Skattefradrag

Skattefradrag er beløp som kan trekkes fra skattegrunnlaget ved beregningen av skatten for en person eller et selskap. De vanligste skattefradragene for næringsdrivende er knyttet til utgifter som er påløpt i forbindelse med driften av virksomheten. Dette fradraget oppnås ved å inkludere disse utgiftene i regnskapet, noe som reduserer virksomhetens overskudd og dermed skatteplikten.

Å ha et fradragsberettiget utlegg betyr ganske enkelt at det gir rett til skattefradrag. For eksempel, hvis en person med et aksjeselskap kjøper en sirkelsag til en verdi av 1000 kroner, vil dette redusere den skattepliktige inntekten med 1000 kroner.

For et aksjeselskap vil dette resultere i en skattereduksjon på 220 kroner, da aksjeselskaper har en fast skattesats på 22 prosent (og skattefradraget alltid tilsvarer skattesatsen).

For en enkeltpersonforetakseier ville fradraget utgjøre omtrent 40 prosent av kostnaden, siden de fleste enkeltpersonforetak er underlagt en skatteprosent mellom 33,1 og 50,6 prosent.

 

Hva kan kvalifisere for skattefradrag?

I prinsippet kan du få skattefradrag for alle kostnader som er relevante for virksomheten din. Dette inkluderer alt fra kontormøbler og bruk av bil til programvare og pensjoner. En tommelfingerregel er at hvis en utgift bidrar til å generere inntekt for virksomheten din, er den sannsynligvis fradragsberettiget.

For eksempel kan en personlig trener få fradrag for kjøp av hoppetau og manualer, mens en snekker vanligvis ikke kan få fradrag for slike kjøp. På samme måte kan en fotograf få skattefradrag for en fotosekk, mens en bilmekaniker ikke ville kunne gjøre det.

I tillegg til kostnader er det også to andre mindre vanlige typer skattefradrag: tap og fremførbart underskudd. Tap kan oppstå hvis du må bokføre et beløp som du aldri vil motta fra en kunde (tap på fordringer) eller hvis du selger en eiendel for mindre enn den er bokført til i regnskapet (tap ved salg). Fremførbart underskudd betyr at du kan trekke fra et underskudd fra tidligere år før du beregner skatten.

 

Krav til dokumentasjon av utgifter/fradrag

For å kvalifisere for disse fradragene må utgiftene dokumenteres og bokføres. Det er nødvendig å kunne fremlegge kvitteringer og fakturaer som støtter opp under de påståtte utgiftene. Uten slik dokumentasjon kan du ikke kreve skattefradrag for utgiftene. I stedet må du bokføre kjøpet på en konto som er merket som "ikke fradragsberettiget." For eksempel kan du bruke kontoen "7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget" for et aksjeselskap eller "2069 Diverse andre privatutgifter" for en enkeltpersonforetakseier.

Forskjellen mellom inntektsfradrag og skattefradrag

Selv om mange bruker begrepet "skattefradrag," refererer denne forklaringen faktisk til det som teknisk sett er kjent som "inntektsfradrag." Inntektsfradrag er fradrag som reduserer den skattepliktige inntekten eller overskuddet til en virksomhet, som deretter påvirker skatten. Dette betyr at du betaler mindre skatt basert på resultatet etter at fradragene er trukket fra inntektene.

Skattefradrag, derimot, refererer til direkte reduksjon i den faktiske skatten som skal betales. Eksempler på skattefradrag for både enkeltpersonforetak og aksjeselskaper inkluderer skattefradrag for forskning og utvikling (SkatteFUNN) og skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaper (investeringsselskap). Disse fradragene reduserer den faktiske skattebeløpet som må betales, uavhengig av inntektene eller overskuddet.