Bygg ditt eget økosystem rundt 24SevenOffice

Vårt utvalg av integrasjoner gir deg tilgang til det du trenger.

Maestro

Utviklet av

Maestro

Mer informasjon

Kontakt oss

Maestro

Maestro Årsoppgjør er en løsning for deg som ønsker å lage et komplett årsoppgjør, uavhengig av selskapsform. Løsningen sørger for at du får en enkel vei til et korrekt utarbeidet årsregnskap og utfylte likningspapirer.

Hva løser integrasjonen?

Maestro Årsoppgjør er sømløst integrert mot 24SevenOffice, der målet er å effektivisere arbeidet med å utarbeide et fullverdig årsoppgjør.

Integrasjonen gjør det mulig å kun jobbe med én programvare i forbindelse med årsavslutning, der saldobalansen hentes direkte fra 24SevenOffice. I saldobalansen får du mulighet til å gjøre en drilldown på bilagsnivå helt ned til transaksjoner, noe som gir deg full kontroll og oversikt.

I Maestro Årsoppgjør vil tallene bli med deg fra den importerte saldobalansen til næringsoppgave, skatt, nødvendige skjemaer, selvangivelse og videre til innleveringer hos Altinn og Brønnøysundregistrene, helt automatisk.

Hvorfor bør du ta den i bruk?

  • Effektiviser arbeidet med å utarbeide et fullverdig årsoppgjør
  • Jobb fra én programvare under hele prosessen
  • Automatiser og gjør hverdagen til regnskapsfører, økonomiansvarlig og revisor enklere

Hvordan komme i gang?

Maestro er ferdig integrert mot 24SevenOffice. Ta kontakt ved å klikke på “kontakt oss” på denne siden, så hjelper vi deg i gang.

Flere integrasjoner i samme kategori