Høyer-konsernet valgte 24SevenOffice som ERP-system

Skrevet av: 24SevenOffice -

Lesetid: 2minutter

I konkurranse med alle de relevante ERP-systemene i Norge ble 24SevenOffice valgt som leverandør til Høyer-konsernet, etter en grundig prosess basert på en rekke kravspesifikasjoner.

Inge Nygaard Høyer og Chris Pedersen 24SevenOffice

Blant annet ble det vektlagt muligheten for å kunne føre regnskapet på tvers av selskaper, fleksibel rapportering til ledelse og på konsernnivå, samtidig som at aktuelle systemer måtte være skybaserte, driftssikre og ellers tilfredsstille Høyers krav til effektivitet i bilagsføring og arbeidsflyt.

Sterk vekst

Høyer-konsernet består av en rekke butikkvirksomheter og agenturer innen klesbransjen, med kjente merker som By Malene Birger, DAY, 2nd DAY, DAY Home, NN07 og Sand i porteføljen.

Høyer-konsernet har hatt en solid vekst de siste årene og omsatte for 338 millioner kroner i 2016, en økning på fire prosent fra året før.

I alt finner du i dag godt over 20 Høyer-butikker i Norge, blant annet i Oslo, Arendal, Bergen, Bodø, Grimstad, Halden, og flere er på vei. I tillegg har selskapet mindre eierandeler i franchiseselskaper.

Vår samarbeidspartner, Faktor Regnskap, vurderte også 24SevenOffice som det beste systemet – og det mest effektive med tanke på den løpende regnskapsføringen. De opplevde faktisk at systemet stod så frem, at de nå vil flytte hele byråets kundeportefølje over til 24SevenOffice.

— Inge Nygaard, CFO i Høyer

Effektiv bilagsføring, arbeidsflyt og rapportering

Konsernet har en egen økonomiavdeling, som håndterer fakturamottak, remittering, fakturering og analyser/rapportering, mens alle regnskapene føres av Høyers samarbeidspartner, Faktor Regnskap.

– Etter vår vurdering kom 24SevenOffice best ut med tanke på den daglige bruken. Vi synes skjermbilder, arbeidsflyt og effektivitet er best i denne løsningen, sammenlignet med øvrige systemer i det norske markedet. Det er oversiktlige og intuitive skjemaer, flyten er momentan og det er lagt stor vekt på at det skal være enkelt og lett å registrere bilag, forteller Inge Nygaard, CFO i Høyer.

– Vår samarbeidspartner, Faktor Regnskap, vurderte også 24SevenOffice som det beste systemet – og det mest effektive med tanke på den løpende regnskapsføringen. De opplevde faktisk at systemet stod så frem, at de nå vil flytte hele byråets kundeportefølje over til 24SevenOffice, fortsetter Nygaard.

Sømløst integrert mot Front Systems og OneStop Reporting

Alle Høyer sine butikker benytter Front Systems kassesystem-løsning. I tillegg benytter de Front sin løsning på konsernets nettbutikk-satsning.

– Front er hjertet i driften av butikkene, da alt vi trenger av informasjon for å styre og optimalisere vareflyten i hver enkelt butikk ligger her. Når Front kobles sammen med bilagsflyten og regnskapet i 24SevenOffice, samt våre standardrapporter og skreddersydde rapporter i One Stop Reporting, vil vi få helt nye og fantastiske muligheter til å analysere alle sider ved virksomheten.

– Vårt viktigste fokus fremover er på vareflyt. Dvs. hvordan vi kan få best mulig kontroll på varene i hele flyten – fra leverandør til sluttkunde. Ikke bare er det viktig å plukke riktige varer hos de ulike produsentene, men like viktig er det å håndtere varene fra de er bestilt, til de går ut av butikken. Det sier seg selv – at om en vare ikke er i rett butikk til rett tid, blir den ikke solgt.

– Vi synes kombinasjonen Front og 24SevenOffice er veldig spennende. Det er to dynamiske bedrifter tuftet på samme ide om at systemer skal være skybaserte – og lett tilgjengelig, noe som passer oss utmerket. Dessuten er begge selskaper gründet av norske entreprenører med genuin interesse for sitt fagfelt – og som også er delaktige i selskapets daglige drift og utvikling. Akkurat som oss selv! Vi ser virkelig fram til å komme i gang. Eller rettere sagt, vi er allerede i gang, avslutter Nygaard.

Jobber din bedrift med et system uten effektiv bilags- og arbeidsflyt, eller med et kassesystem som ikke snakker med regnskapssystemet?

Prøv vår priskalkulator og kom i gang med 24SevenOffice

Du er velkommen til å kontakte oss på chat, mail eller telefon: 247 00 247