24SevenOffice og Aider møter megatrend i tospann

Skrevet av: Rebecca Paulina van Vuuren, Chief Marketing Officer i 24SevenOffice -

Lesetid: 3minutter

24SevenOffice og regnskapsbyrået Aider møter den voksende trenden for effektivisering av regnskapsprosesser med skybaserte systemer gjennom en ny og forsterket strategisk samarbeidsavtale

aider
ERP-leverandøren 24SevenOffice og regnskapsbyrået Aider revitaliserer en strategisk samarbeidsavtale. Effektivisering av regnskapsprosesser med skybaserte systemer er en megatrend, og begge parter ser store muligheter for både eksisterende og nye kunder.

– Avtalen betyr at 24SevenOffice blir et av ERP-systemene Aider virkelig satser på, sier Administrerende direktør Eirik Aa. Stranden i 24SevenOffice.

ERP-leverandøren 24SevenOffice og regnskapsbyrået Aider har lenge hatt et samarbeid, men nå revitaliseres samarbeidet med en fornyet, strategisk samarbeidsavtale – i kjølvannet av Aiders oppkjøp av Pwc Accounting i fjor.

 

 

Book møte for å snakke med en ekspert i 24SevenOffice

Aider er i ferd med å redefinere regnskapsbransjen, og vi er glade for å ta 24SevenOffice med på reisen. Markedet har stadig økende forventninger til brukeropplevelse, og disse forventningene skal vi møte sammen.

— Bjørnar Fjeld, Leder for IT & tech, Aider

Effektiviserer bort timer

Det er to toneangivende aktører som nå skal jobbe mye tettere sammen. 24SevenOffice har en markedsandel på ca. 15 prosent hos regnskapsbyråene, mens Aider er i ferd med å klatre opp på femteplass blant Norges største regnskapsbyråer.

– Aider er et fremadstormende miljø som både satser på regnskap og teknologi. Dermed er dette en svært viktig og strategisk avtale for oss, sier Stranden i 24SevenOffice.

Bruk av skybaserte ERP-systemer for å effektivisere regnskapsprosesser er en megatrend, og begge parter i samarbeidet vektlegger effekten av å få sluttkundene til å ta i bruk ERP-systemet fullt ut.

– Aider er et regnskapsbyrå som tør å si at vi skal jobbe færrest mulig timer, for da har vi flest mulig fornøyde kunder. En slik kontinuerlig effektivisering krever både treffsikker utvikling fra vår side, og at sluttkunden virkelig får utnyttet potensialet i sitt ERP-system. Å knytte oss tett sammen med leverandører som 24SevenOffice hjelper oss å nå de målene, fastslår Bjørnar Fjeld i Aider.

24SevenOffice & Aider:

Sammen for å ta tak i digitalisering og automatisering

Sammen om produktutvikling og nysalg

I praksis betyr Aider sin tilnærming at tidsbruken på bokføring reduseres.

Tidligere ble ca. 50 prosent av tiden brukt til bokføring, nå er den nede i ca. 20 prosent. Mye av tidsbesparelsen tilskrives det å ta ut potensialet i ERP-systemet. Fjeld er opptatt av at det er teknologi som driver effektiviseringen, ikke det å flytte ressurser til lavkostnadsland.

– Aider er et stort gründereiet selskap, hvor eierne selv kjenner pulsen på markedet. Vi dedikerer rundt ti prosent av våre ansatte til å være teknologirettede systemkonsulenter, og har nå ca. 70 ansatte som jobber kun for å optimalisere bruken av ERP hos våre kunder.

Det er musikk i ørene for Stranden i 24SevenOffice.

– Vi skal jobbe tettere sammen på flere områder. Nummer en er å forvalte dagens portefølje på en bedre måte ved å optimalisere bruken. Vi skal også jobbe sammen på nysalg for å hente flere kunder, utveksle erfaringer og promotere hverandre i markedet.

– Dessuten knytter vi oss tettere sammen på produktutvikling. Aider representerer en kraftig stemme og mange kunder.

 

Sentralisering av prosesser

Den stemmen skal Aider bruke for å skape «Aider-opplevelsen»: Uansett hvilket Aider-kontor kundene kommer til skal det være likt.

– Vi er et knippe nøkkelpersoner på hvert system, som definerer hvordan vi skal jobbe med ERP – og som skal identifisere hvilke kunder som ikke er på Aider-nivå, for deretter å finne ut hvordan vi kan løfte disse, forteller Fjeld – og trekker frem et eksempel:

Hvis 24SevenOffice kommer med en endring, er det to personer de trenger å forholde seg til i Aider. Deretter ruller Aider det ut til alle sine 24SevenOffice-kunder. De samme nøkkelpersonene er også salgsressurser.

– Vårt Hamarkontor, for eksempel, kan ringe til oss med kundespesifikke problemstillinger. Det er vi som er løsningsarkitektene, og vi som går til 24SevenOffice for å få problemet løst. Det er med andre ord ikke 150 forskjellige regnskapsførere som skal koordinere – alt skal gjennom en trakt, og kunden skal forholde seg til én person hos oss.

 

Et løft for kundene

Stranden i 24SevenOffice tror det strategiske samarbeidet vil gi Aider sine kunder flere oppsider.

– De vil få en partner som i mye større grad vil vektlegge at kundene skal ha den beste opplevelsen i ERP-systemet – en partner som bruker systemet riktig og tilrettelegger for den best mulige arbeidsprosessen og utnyttelsen, og effektiviseringsgevinsten som ligger der.

– Mange regnskapsbyråer er fokusert på å levere det tradisjonelle byråer alltid har gjort, men samtidig glemmer de det skybaserte ERP-systemer representerer, nemlig en effektivisering hvis man bruker det riktig. Det kan Aider tilføre kundene, sier han.

Bjørnar Fjeld fastslår at Aider skal løfte 24SevenOffice «så det merkes».

- Regnskapsbyråbransjen har en naturlig vekst på skybaserte systemer, med mange kunder i bevegelse til en mer moderne verden. Aider skal ta sin del av markedet, og det kommer også 24SevenOffice til gode, sier han.

Vi skal ta 24SevenOffice ut til flere lokasjoner for å gi kundene en god opplevelse med ERP-systemet i hele Aider. Vi har rundt 200 24SevenOffice-brukere blant våre 700 ansatte. For oss er det viktig å være en betydelig aktør for de partnerne vi har, være i front og vokse sammen med dem.

— Bjørnar Fjeld, Aider

 

Prøv vår priskalkulator og kom i gang med 24SevenOffice