Bilagsskanning

Bilagsskanning er en prosess hvor fysiske bilag, som kvitteringer, fakturaer, og andre dokumenter relatert til økonomiske transaksjoner, blir digitalisert gjennom skanning.

Dette omdanner papirdokumentene til elektroniske filer som kan lagres, organiseres og behandles digitalt. Prosessen er en del av moderne bokføringspraksis og bidrar til effektivisering av regnskapsprosesser ved å redusere papirbruk og forenkle tilgangen til og søking i økonomisk dokumentasjon.

 

Formål med bilagsskanning

  • Effektivitet: Forenkler håndteringen og arkiveringen av bilag ved å gjøre dem lett tilgjengelige digitalt.
  • Sikkerhet: Forbedrer sikkerheten gjennom digital lagring, som kan beskyttes mot tap og skade, i motsetning til fysiske dokumenter.
  • Samsvar: Hjelper virksomheter med å overholde bokføringsregler og lovgivning som krever oppbevaring av bilag for revisjon og skatteformål.

 

Fordeler med bilagsskanning

  • Tidsbesparelse: Reduserer tiden brukt på manuell håndtering og søking etter papirbilag.
  • Forbedret tilgjengelighet: Gjør det enkelt å dele og få tilgang til bilag digitalt, både internt og eksternt.
  • Miljøvennlig: Bidrar til et grønnere regnskap ved å minske behovet for papir.

 

Bilagsskanning er et viktig steg mot digitalisering av regnskapsfunksjonen, og tilbyr betydelige fordeler i form av effektivitet, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved å ta i bruk denne teknologien, kan virksomheter modernisere sin økonomistyring og oppnå bedre kontroll og oversikt over finansielle transaksjoner.