Foretaksform

 

Foretaksform er et av de viktigste valgene du tar når du starter en bedrift. Den formelle organisasjonsformen du velger, har betydning for en rekke ting, inkludert:

  • Ansvarsforhold: Hvem er ansvarlig for bedriftens gjeld og forpliktelser?
  • Skatt: Hvilken skattesats gjelder for bedriften?
  • Revisjonsplikt: Må bedriften revideres av en statsautorisert revisor?
  • Regnskapsplikt: Hvilke krav stilles til bedriftens regnskapsførsel?

 

Vanlige foretaksformer

De vanligste foretaksformene i Norge er:

Enkeltpersonforetak: Enkeltpersonforetak er den enkleste foretaksformen å etablere og drive. Eieren har fullt personlig ansvar for bedriftens gjeld og forpliktelser.

Ansvarlig selskap (AS): Et ansvarlig selskap er et selskap der deltakerne har et personlig ansvar for selskapets gjeld og forpliktelser.

Aksjeselskap (AS): Et aksjeselskap er et selskap der eierne (aksjonærene) ikke har personlig ansvar for selskapets gjeld og forpliktelser.

Allmennaksjeselskap (ASA): Et allmennaksjeselskap er en type aksjeselskap som kan ha et ubegrenset antall aksjeeiere.

 

Andre alternativer for foretaksform er ideelle organisasjoner som lag, foreninger og stiftelser. Disse organisasjonene har ikke som mål å tjene overskudd, men heller å fremme spesifikke saker, tilby aktiviteter til medlemmene eller yte hjelp til en bestemt gruppe mennesker.

 

Hvilken foretaksform passer best for din bedrift?

Det er flere faktorer du bør ta hensyn til når du velger foretaksform, for eksempel:

 

  • Størrelse og risiko: Enkeltpersonforetak er et godt alternativ for små bedrifter med lav risiko. For større bedrifter med høyere risiko kan det være lurt å velge en foretaksform med begrenset ansvar, for eksempel et AS eller ASA.
  • Finansiering: Enkelte typer finansiering er kun tilgjengelige for bestemte foretaksformer. For eksempel er det vanligvis lettere å få et banklån som AS enn som enkeltpersonforetak.
  • Skatt: Skattesatsen for bedrifter varierer mellom de forskjellige foretaksformene. Du bør derfor sammenligne skattesatsene for de ulike alternativene før du velger.

 

Vi anbefaler at du kontakter en regnskapsfører eller en advokat for å få hjelp til å velge riktig foretaksform for din bedrift.

 

Ved å ta økonomiske, smarte valg basert på innsikt og kontroll, kan du sikre lønnsom vekst og en mer stabil fremtid.

 

 

New call-to-action