Forskuddsskatt- hva er det?

Forskuddsskatt er en skatteordning der du betaler skatt før det endelige skatteoppgjøret er klart, vanligvis året etter gjeldende regnskapsåret. Denne skattepraksisen gjelder for en rekke bedriftsformer, inkludert enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, aksjeselskap og lignende.

Det endelige skatteoppgjøret for regnskapsåret er gjerne tilgjengelig på høsten året etter, for eksempel vil skatteoppgjøret for inntektsåret 2022 være tilgjengelig på høsten 2023, vanligvis innen november. Dette skatteoppgjøret gir næringsdrivende en oversikt over hvorvidt de har overbetalt eller underbetalt forskuddsskatten, noe som i sin tur avgjør om de mottar refusjoner eller eventuelt må betale etterskuddsskatt.

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt kontinuerlig gjennom året i fire terminer, med følgende frister:

  • Første termin for forskuddsskatt for enkeltpersonforetak: 15. mars
  • Andre termin for forskuddsskatt for enkeltpersonforetak: 15. juni
  • Tredje termin for forskuddsskatt for enkeltpersonforetak: 15. september
  • Fjerde termin for forskuddsskatt for enkeltpersonforetak: 15. desember

 

Hvor mye du skal betale i forskuddsskatt avhenger av enten din forventede inntekt (for nyoppstartede enkeltpersonforetak) eller det du betalte i fjor (for etablerte enkeltpersonforetak med minst to års historikk). For nyopprettede foretak er det viktig å merke seg at du må selv søke om å få beregnet din forskuddsskatt, som kan gjøres på Skatteetatens nettsider.

Forskuddsskatt for aksjeselskap

I motsetning til enkeltpersonforetak betaler aksjeselskap alltid skatt på etterskudd, vanligvis året etter at overskuddet er oppnådd. Til tross for navnet "forskuddsskatt," betaler selskapene skatten før det endelige skatteoppgjøret er klart på høsten, for eksempel vil skatten for regnskapsåret 2022 bli betalt på høsten 2023.

Aksjeselskapets forskuddsskatt baserer seg på tidligere skattefastsettelser, vanligvis forrige års skatt. 

Fristene for betaling av forskuddsskatt for aksjeselskap er:

  • 15. februar, samt
  • 15. april året etter overskuddet ble tjent opp

For regnskapsåret 2022 vil disse fristene være 15. februar og 15. april i 2023. I januar 2023 vil du motta en melding fra Skatteetaten med informasjon om betalingen, inkludert nødvendig betalingsinformasjon.

Endre forskuddsskatt

Hvis inntektene fra ditt foretak endrer seg, bør du justere forskuddsskatten for å unngå overbetaling eller underbetaling. For aksjeselskap kan du endre forskuddsskatten ved å logge deg inn her.

For å endre innbetalingen av forkuddsskatt for enkeltpersonforetak kan du logge deg inn her.

Husk at det er viktig å sørge for at du endrer både "Overskudd annen næring" og "Personinntekt - annen næring" når du justerer skatteprosenten.