Räkna ut arbetsgivaravgift 2024

Skrivet av: Rebecca Paulina van Vuuren, Head of Marketing Operations i 24SevenOffice -

Lästid: 2minuter

Upptäck hur du kan beräkna arbetsgivaravgiften för 2024 och ta del av information kring tillgängliga avdrag. Vi ger dig en fullständig guide för att hjälpa dig som arbetsgivare att navigera genom årets procentsatser och förutsättningar.

alesia-kaz-VWcPlbHglYc-unsplash

Som arbetsgivare är det avgörande att ha en god förståelse för arbetsgivaravgiften, både dess funktion och hur den beräknas. Genom att ha en god förståelse för arbetsgivaravgiften och dess beräkning kan du säkerställa att du uppfyller dina skyldigheter som arbetsgivare och bidrar till att dina anställda får de förmåner och den trygghet de har rätt till.

För år 2024 gäller specifika procentsatser för arbetsgivaravgift, men det är viktigt att komma ihåg att dessa kan variera beroende på olika faktorer.

För att beräkna arbetsgivaravgiften för år 2024 behöver du känna till den anställdes lön och vilken procentsats som ska tillämpas. Det är också viktigt att vara medveten om de förutsättningar som gäller för beräkningen, såsom  specifika regler och olika anställningsformer.

 

Vad är arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgiften är en obligatorisk avgift som arbetsgivare betalar till staten för varje anställd. Den finansierar sociala förmåner och trygghetssystem, som sjukförsäkring, pension och arbetslöshetsersättning. Beräkningen baseras på den anställdes lön och avgiften betalas månadsvis till Skatteverket.

Procentsatser för arbetsgivaravgift 2024

År 2024 gäller följande procentsatser för arbetsgivaravgift:

 • Allmän löneavgift 11,62 %
 • Arbetsskadeavgift: 0,20%
 • Arbetsmarknadsavgift: 2,64%
 • Efterlevandepensionsavgift 0,60%
 • Ålderspensionsavgift 10,21%
 • Föräldraförsäkringsavgift 2,60%
 • Sjukförsäkringsavgift 3,55%

 

Procentsatserna för arbetsgivaravgiften kan variera beroende på den anställdes ålder, lön och anställningsform. För att säkerställa korrekt beräkning, kontrollera alltid de aktuella procentsatserna hos Skatteverket eller en auktoriserad redovisningskonsult.

 

Reducerad arbetsgivaravgift

Det finns olika avdrag av arbetsgivaravgiften som kan vara möjligt att vissa arbetsgivare tillämpar. Exempel inkluderar:

 • Ungdomsrabatt: En reducering av arbetsgivaravgiften för anställda under en viss ålder.
 • Långtidsarbetslösa: En lägre  arbetsgivaravgiften för att främja anställning av personer som varit arbetslösa under en längre tid.
 • Nystartsjobb: En lägre arbetsgivaravgiften för att främja anställning av personer som har varit arbetslösa en längre tid.

Det är viktigt att vara medveten om att det kan finnas specifika krav och regler för att vara berättigad reducering. Därför är det rekommenderat att kontakta Skatteverket eller en auktoriserad redovisningskonsult för att få mer information och vägledning.

 

Beräkna arbetsgivaravgift för 2024

För att beräkna arbetsgivaravgiften för 2024 behöver du känna till den anställdes lön och korrekt procentsats. Du kan använda följande formel för att beräkna arbetsgivaravgiften:

 • Arbetsgivaravgift = (Lön * Procentsats) / 100

 

Exempelvis, om den anställdes lön är 30 000 kr och den totala procentsatsen för arbetsgivaravgift är 35%, blir beräkningen:

 • Arbetsgivaravgift = (30 000 * 35) / 100 = 10 500 kr

 

Det är viktigt att komma ihåg att detta är en generell formel och att det kan finnas specifika regler och undantag som påverkar beräkningen.

 

Viktiga förutsättningar att känna till

När du beräknar arbetsgivaravgiften för år 2024 finns det vissa förutsättningar som du bör vara medveten om:

Anställningsform: För vissa anställningsformer, såsom vissa typer av lärlingsanställningar eller anställningar inom ideella organisationer kan det finnas specifika regler och undantag som påverkar arbetsgivaravgiften.

Skatteverkets regler: Det är viktigt att vara medveten om att Skatteverket kan införa nya regler och ändra befintliga regler för arbetsgivaravgift. Det är därför rekommenderat att hålla sig uppdaterad genom att besöka Skatteverkets webbplats eller kontakta dem direkt.

Genom att vara medveten om dessa förutsättningar kan du säkerställa att du beräknar arbetsgivaravgiften korrekt och i enlighet med gällande regler och bestämmelser.