Hvordan velge riktig system for timeregistrering?

Skrevet av: 24SevenOffice -

Lesetid: 2minutter

Trenger du og din bedrift et system for timeregistrering eller trafikkering av timer? Vi gir deg gode tips til hvordan du velger riktig timeregistreringsverktøy.

24SevenOffice - timeregistrering

En skybasert og brukervennlig løsning for timeregistrering er helt essensielt for mange bedrifter, og kan gjøre en stor forskjell både for ledere og ansatte.

Men hvordan finner man fram i jungelen av systemer, og hvordan vet man hva som kjennetegner et godt timeregistreringsverktøy?

Velg et timeregistreringsverktøy der du får kontroll og oversikt

Som leder eller mellomleder vil du alltid ha full kontroll på timeforbruk, samt muligheten til å godkjenne timer fortløpende. Registrerte timer kan også enkelt benyttes som videre lønns- og fakturagrunnlag.

Timeregistrering via app

Muligheten for å kunne registrere fortløpende - fra mobil app er også smart, og gjør at du kan føre timer fortløpende i løpet av arbeidsdagen. Dette er viktig for at ansatte enkelt skal kunne føre timer på farten, og gjør at leder får full kontroll på registrerte timer i sanntid. 

Oversiktlige rapporter

Oversiktlige rapporter er en stor fordel. Du bør enkelt kunne trekke ut skreddersydde rapporter for registrerte timer, knyttet til f.eks. prosjekt, avdeling, oppgave og type arbeid.

Overtid? Null problem!

Det bør være enkelt å loggføre overtid i systemet! Å registrere overtid knyttet til prosjekter og oppdrag gir full kontroll på alle kostnader. Godkjenning av timer på farten er også en smart løsning, og leder bør enkelt kunne godkjenne timer fra mobil eller desktop.

 

Book møte for å snakke med en ekspert i 24SevenOffice

 

Ledere og ansatte får verdifull innsikt

Sjekk om du får god innsikt i overtid, fleksitid, ferie og fravær. Automatisert beregning av overtid, samt håndtering av fleksitid, permisjon og fravær er viktige funksjoner. Om løsningen i tillegg er bygget på norske helligdager, arbeidsmiljøloven og kan tilpasses hver enkelt ansattes arbeidsforhold, er du sikret optimal arbeidsflyt.

Med Busy fra 24SevenOffice kan ledere og ansatte enkelt loggføre og registrere timer og fravær fra mobil, desktop og nettbrett

Presset på tid? Les også: 6 grunner til å bruke AI i regnskapsføringen

Automatikk sparer deg for tid og penger

Har systemet mulighet for automatisk fakturagrunnlag? Timebruk og kostnader registreres mot prosjekt, bør det automatisk dannes et fakturagrunnlag for videre fakturering.

Timekobling mot prosjekt, oppgave eller type arbeid er en lifesaver for mange prosjektledere. For å alltid kunne ha god dokumentasjon på anvendt tid, bør man kunne koble timer til gjeldende oppdrag.

Det samme gjelder automatisk kobling mellom timeregistrering og lønnssystem; Timeregistreringssystemet bør la deg benytte registrerte timer som lønnsgrunnlag uten manuell overføring.

Ved å registrere timer, forbruk av materiale, inntekter og utgifter i samme skybaserte system - on the go, vil det spare bedriften både tidsbruk og risiko for manuelle feil.

Enkel timeregistrering

Busy er en enkel timeregistrering som passer både for store og små bedrifter. Det kan enkelt legges til flere brukere etterhvert som selskapet vokser. 

 

Book en prat med en ekspert i 24SevenOffice